20.000 ευρώ για την αριστεία στη γεωργική ανάπτυξη

[Shutterstock]

Δράσεις για την ανάπτυξη και τη στήριξη των αγροτών και όσων αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες με σεβασμό στο περιβάλλον προωθεί το βραβείο Anders Wall Award 2018/19.

Το βραβείο ανέρχεται στα 20.000 ευρώ  για την υλοποίηση έργων στον τομέα των γεωργίας.

Συγκεκριμένα, το ίδρυμα Anders Wall από τη Στοκχόλμη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Γεωργίας και Δασών και τους «Friends of the Countryside», αποφάσισε να θεσπίσει ένα βραβείο για άτομα με σπουδαία συμβολή στο αγροτικό περιβάλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα επιτεύγματα των υποψηφίων πρέπει κατά προτίμηση να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Διατήρηση και ενίσχυση του τοπίου.
  • Παροχή βιοποικιλότητας.
  • Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.
  • Συμβολή στη βιώσιμη οικονομική τοπική ανάπτυξη.

Αναφορικά με τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
  • Οι ενέργειές τους πρέπει να είναι σημαντικές σε πολλά επίπεδα: τοπικές, εθνικές ή/ και ευρωπαϊκές.
  • Οι ενέργειες πρέπει να βασίζονται στη χρήση εργαλείων ποιότητας και πρακτικών διαχείρισης που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 31/12/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X