2.75 εκατ. ευρώ για τις συμπαραγωγές στον κινηματογράφο

[shutterstock]

Δράσεις για την υποστήριξη ενός ταμείου συμπαραγωγής στον κινηματογράφο προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Support to International Co-production Funds 2019.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.750.000 ευρώ και προσφέρει 80% χρηματοδότηση.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ενός ταμείου συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενων σχεδίων και ντοκιμαντέρ ελάχιστου μήκους 60 λεπτών
  • Εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής διανομής με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία των υποστηριζόμενων έργων.

Η ταινία πρέπει να διανέμεται σε τουλάχιστον 3 χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μια να συμμετέχει στο υποπρόγραμμα MEDIA και τουλάχιστον μία τρίτη χώρα

Η δράση πρέπει να αρχίσει την 01/09/2019 και να λήξει στις 30/06/2023 και η μέγιστη διάρκεια της είναι 46 μήνες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA πρέπει να είναι η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές με τη συμμετοχή και των τηλεοπτικών φορέων.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει υποστήριξη για δραστηριότητες με την παροχή βοήθειας στους εταίρους ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών να συναντούνται ή/και να παρέχουν έμμεση υποστήριξη για οπτικοακουστικά έργα συμπαραγωγής με την υποστήριξη των διεθνών ταμείων συμπαραγωγής με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ένα ταμείο συμπαραγωγής που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι ενεργό για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την προθεσμία υποβολής της αίτησης, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την υποστήριξη διεθνών συμπαραγωγών.

Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό για διμερείς ή πολυμερείς δράσεις συνεργασίας που απευθύνονται σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση τις συμπληρωματικές πιστώσεις που καταβάλλονται από τις συγκεκριμένες χώρες ή τις περιφέρειες και τις ειδικές συμφωνίες που θα συμφωνηθούν με αυτές.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Σύνδεσμοι και Σωματεία μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 06/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X