2.2 εκατ. ευρώ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Δράσεις για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Νational or transnational e-Justice project.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 90% για σεμινάρια, εκδηλώσεις, πρότζεκτ και εκπαιδευτικά προγράμματα

Η πρόσκληση αυτή θα επικεντρωθεί στους εξής τρεις άξονες:

  • Βελτίωση της συμμετοχής με στόχο την πλήρη κάλυψη από την ΕΕ όλων των εθελοντικών σχεδίων διασύνδεσης στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
  • Συμμετοχή των κρατών μελών σε νέες πιλοτικές πρωτοβουλίες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (2019-2023) – πχ ως προς τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης.
  • Βελτίωση της συνειδητοποίησης των συνεχιζόμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Δικαιοσύνη» είναι η καλλιέργεια ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, μέσω της δικαστικής συνεργασίας, της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του δικαστικού χώρου και της αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου.

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν, όπως επίσης και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 13/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X