2,2 εκατ. ευρώ για κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας

[European Commission]

Δράσεις για την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.230.088 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σκοπός της Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.

Τα Σχέδια Κινητικότητας στοχεύουν να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με σκοπό την βελτίωση της προσωπικής εξέλιξης, την αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησής τους και την επαγγελματική εξέλιξη αυτών που δουλεύουν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας με την προοπτική της βελτίωσης της ποιότητας και ανάπτυξης καινοτομιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας στην Ευρώπη.

Τα Σχέδια στοχεύουν, επίσης, στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, της πολιτισμικής συνειδητότητας και γνώσεων για τις εμπλεκόμενες χώρες προωθώντας έτσι ένα αίσθημα Ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας.

Σε επίπεδο οργανισμού, η συμμετοχή σε τέτοια Σχέδια αυξάνει τη διεθνική διάσταση των οργανισμών, υποστηρίζοντας συνέργειες και προωθώντας την αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Κατάρτισης. Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Σύνδεσμοι ή Σωματεία, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Νέοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 05/02/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X