175 αιτήσεις υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά στις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις – 5 οι ελληνικές συμμετοχές

[Urban Innovative Actions/ Facebook]

Συνολικά 175 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην 4η πρόσκληση των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) τον περασμένο μήνα.

Όπως και στις τρεις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Ιταλία και η Ισπανία ξεχώρισαν αριθμητικά, με σχεδόν το 50% του συνολικού αριθμού αιτήσεων να προέρχονται από αυτές τις δύο χώρες.

Από την Ελλάδα, υποβλήθηκαν μόλις 5 αιτήσεις, από την βόρεια και κεντρική Ελλάδα αλλά και από την Κρήτη.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, στη 4η πρόσκληση παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών αρχών της Κεντρικής Ευρώπης, κυρίως από τη Γερμανία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση των νέων θεμάτων της 5ης και τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επίκεντρο των νέων θεμάτων αποτελούν η ποιότητα του αέρα, η κυκλική οικονομία, η δημογραφική αλλαγή και ο πολιτισμός- πολιτιστική κληρονομιά.

Οι πλήρεις ορισμοί των θεμάτων της 5ης πρόσκλησης θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο του 2019, ενώ η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του ίδου έτους.

Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: ανακοινώθηκαν τα θέματα της 5ης πρόσκλησης

Στην ανακοίνωση των νέων θεμάτων της 5ης και τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions- UIA) προχώρησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αειφόρος χρήση της γης και ψηφιακή μετάβαση τα δημοφιλέστερα θέματα

Ανομοιογένεια παρατηρήθηκε στους αιτούντες σε σχέση με τα τέσσερα θέματα της πρόσκλησης.

Η αειφόρος χρήση της γης και η ψηφιακή μετάβαση καλύφθηκαν από ένα σχεδόν ομοιόμορφο αριθμό αιτήσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι αποτελούν θέματα μεγάλης σημασίας για τις αστικές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, με 57 και 56 αιτήσεις αντίστοιχα. Η αστική φτώχεια ήταν το επόμενο πιο δημοφιλές θέμα με 41 αιτήσεις, ενώ η αστική ασφάλεια ήταν η τελευταία (21 αιτήσεις).

Πλήρες το φάσμα των δημοτικών αρχών που υπέβαλλαν αίτηση

Πάνω από 259 δημοτικές αρχές συμμετείχαν στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης.

Το βασικό κοινό (53%) παρέμειναν πόλεις μεταξύ 50.000 και 250.000 κατοίκων. Το 27% των αστικών αρχών ήταν πόλεις με λιγότερους από 50.000 κατοίκους – και επομένως επέλεξαν κοινή προσφορά με άλλους δήμους – ενώ το 21% των αιτούντων ήταν μεγάλες πόλεις άνω των 250.000 κατοίκων.

X