17.7 εκατ. ευρώ για την κυβερνοασφάλεια

cyber-eur [cyber-eur.jpg]

Δράσεις για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Cyber situational awareness and defence capabilities, military networks and technologies for secure communication and information sharing.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP)», έχει συνολικό προϋπολογισμό 17.7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 90% χρηματοδότηση.

Η ανάλυση του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP) καταδεικνύει έναν αυξανόμενο κίνδυνο διακοπής μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο, όπως οι τεχνολογίες επίγνωσης της κατάστασης του κυβερνοχώρου και οι τεχνολογίες άμυνας στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, ιδίως οι δομές διοίκησης της ΕΕ και των κρατών μελών από τακτικό σε στρατηγικό επίπεδο.

Συνολικά, το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συγχρηματοδοτώντας την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, στο κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση.
  • στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας, και πέραν των συνόρων, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών.
  • ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στην ανάπτυξη μετά το στάδιο της έρευνας και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς, αλλά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 29/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X