16 εκατ. ευρώ για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ

[dikaiologitika.gr]

Δράσεις για τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Legal migration projects with third countries.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» (ΑΜIF) έχει συνολικό προϋπολογισμό 16,2 εκατ. ευρώ και προσφέρει έως 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων στους τομείς της Μετανάστευσης και Ιθαγένειας.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον τομέα αυτό μέσω της χρηματοδότησης διακρατικών δράσεων.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επιτύχουν περαιτέρω την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων μετανάστευσης που συνδέονται με την εργασία και την κατάρτιση και περιλαμβάνουν την πραγματική κινητικότητα των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε Ιδιωτικούς Φορείς, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς επίσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις και η Κεντρική Κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 31/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X