1,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση των εκπομπών CO2

[BUND Bundesverband / Flickr]

Δράσεις και προϊόντα τεχνολογίας για την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Horizon prize – Low cabon energy inducement prize 2016 – CO2 reuse.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση ως ανταμοιβή καινοτόμων προϊόντων που χρησιμοποιούν CO2, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές CO2 όταν αναπτύσσονται σε εμπορική κλίμακα.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος Ορίζοντας 2020 είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκμπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X