1,5 εκατ. ευρώ για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοσοκομεία

Δράσεις για την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοσοκομεία στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Horizon prize – Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση ως ανταμοιβή ενός νοσοκομείου που εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του απόλυτα ολοκληρωμένη εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκμπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.