12 εκατ. ευρώ για την εναέρια άμυνα

[North West Air Ambulance/Flickr]

Δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εναέριας άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Airborne electronic attack capability.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP)», έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 90% χρηματοδότηση.

Η ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης Ικανότητας (CDP) υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης της καταστολής της ικανότητας εναέριας άμυνας του εχθρού, της ανάγκης να ενσωματωθούν και να συνδυαστούν οι επανδρωμένες και μη επανδρωμένες πλατφόρμες σε ένα μεγαλύτερο επιχειρησιακό σύστημα, της ανάγκης ικανοτήτων εναέριας ηλεκτρονικής επίθεσης, της ικανότητας εκτέλεσης δυνατών χτυπημάτων, καθώς και την αναβάθμιση ή ανάπτυξη ελικοπτέρων επίθεσης επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αυτοπροστασίας για σταθερά και περιστροφικά αεροσκάφη.

Συνολικά, το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συγχρηματοδοτώντας την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, στο κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση.
  • στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας, και πέραν των συνόρων, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών.
  • ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στην ανάπτυξη μετά το στάδιο της έρευνας και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς,  αλλά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 29/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X