10 εκατ. ευρώ για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης

[How Stuff Works]

Δράσεις για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης στα σπίτια προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Integrated home renovation services.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Βασικοί στόχοι της Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι να αναπτυχθεί η έννοια της ενεργειακής απόδοσης στην πράξη και να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εφαρμογές και τα έργα που θα θέτουν σε πρώτο πλάνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ευρύτερης τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης.

Στους κεντρικούς τομείς δράσεων συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων σε σχέση με τις εκμπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ευρύτερη περιβαλλοντική έρευνα και τις υψηλές τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ή την αναπαραγωγή καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών “ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης στο σπίτι”. Οι αναπτυγμένες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το «ταξίδι του πελάτη» από την τεχνική και κοινωνική διάγνωση, την τεχνική προσφορά, τη σύναψη έργων, τη διάρθρωση και την παροχή χρηματοδότησης, την παρακολούθηση έργων και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Οι προτάσεις θα πρέπει να βασιστούν στις πολλά υποσχόμενες εμπειρίες ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης που αναδύονται στην Ευρώπη [1] και να στοχεύουν στην ανάπτυξη / βελτίωση οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που τελικά θα λειτουργούν χωρίς την ανάγκη δημόσιων επιχορηγήσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X