10 εκατ. ευρώ για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο διαδίκτυο

[euro2day.gr]

Δράσεις για την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα της παραγωγής οπτικουαστικών έργων μέσω διαδικτύου προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Promotion of European Audiovisual Works Online 2019.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10.160.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση ανά έργο υπολογίζεται από 2 έως και 4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», μία από τις προτεραιότητες αποτελεί η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές με τη συμμετοχή και των τηλεοπτικών φορέων.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Σύνδεσμοι και Σωματεία μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 05/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X