10 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της τεχνολογικής ή οικονομικής συμφόρησης

[skai.gr]

Δράσεις για τον εντοπισμό σημαντικών υλικών, συστατικών στοιχείων ή τεχνολογιών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Electromagnetic Spectrum Dominance.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση σε νέα πρότζεκτ για την παροχή αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων αναφορικά με τις κρίσιμες αμυντικές τεχνολογικές υποδομές και ανάγκες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες θα πρέπει να προτείνουν μια χαρτογράφηση κρισιμότητας για τον εντοπισμό υλικών, συστατικών στοιχείων και / ή τεχνολογιών που χρειάζονται πρωταρχική υποστήριξη προτεραιότητας λόγω τεχνολογικής ή οικονομικής συμφόρησης.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής, από την τεχνολογία στον αθλητισμό και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κέντρα Κατάρτισης, σε διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 28/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X