1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Support for the implementation of the entrepreneurship competence framework (ENTRECOMP).

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «COSME», έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση έως 90%.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να μετατρέψει το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship Competence Framework – EntreComp) από ιδέα σε δράση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή επιθυμεί να συγκεντρώσει σχετικούς φορείς σε διάφορες χώρες ώστε να δημιουργηθεί μια κοινότητα συνεργασίας που θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο το Πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και εργαλείο, για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων και των πολιτών γενικότερα.

Ουσιαστικά, στόχος είναι η συγκέντρωση βασικών ενδιαφερόμενων φορέων (σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) για διαδραστικές συζητήσεις γύρω από το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας, ώστε να δημιουργηθούν συνεργασίες μεταξύ παροχών εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και να εμπλακούν ενεργά οι ομάδες-στόχοι σε μια διαδικασία συν-σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα COSME ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν σχετικές πολιτικές.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 22/08/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X