1 εκατ. ευρώ για στήριξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης

[shutterstock]

Δράσεις για τη στήριξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Support for Film Education 2019.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ και προσφέρει 80% χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον οπτικοακουαστικό τομέα και τα ΜΜΕ.

Η δημιουργία επιμελημένου καταλόγου ευρωπαϊκών ταινιών και συναφούς παιδαγωγικού υλικού προς διάθεση σε νέους ηλικίας από 11 έως 18 ετών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει γνωστές ταινίες που έχουν συμβάλει στην ιστορία της ευρωπαϊκής φιλμογραφίας, προς χρήση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 ταινίες μεγάλου μήκους.

Τα δικαιώματα των ταινιών του καταλόγου θα εξασφαλιστούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών και για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Θα διατεθούν γλωσσικές εκδόσεις (μεταγλώττιση ή υποτιτλισμός) για τις περισσότερες ταινίες του καταλόγου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο κατάλογος θα παρουσιάζει ποικιλομορφία ως προς τα ακόλουθα:

– υπηκοότητα
– γλώσσα
– είδος
– έτος παραγωγής
– θέμα
– φύλο

Πριν από τη δημοσίευση του καταλόγου θα πρέπει να διεξαχθεί εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης για την προώθηση του έργου στα σχολεία και στο ευρύ κοινό.

Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν: την εκκαθάριση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των ταινιών, την προετοιμασία των πακέτων μεταγλώττισης ή υποτιτλισμού, το παιδαγωγικό υλικό και τις ενέργειες διάδοσης και προώθησης του έργου στα σχολεία-στόχους και στο ευρύ κοινό.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα ξεκινήσει στις 01/06/2019 και θα διαρκέσει 19 μήνες. Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι έτοιμος και διαθέσιμος το αργότερο ως τις 30/09/2020. Οι τρεις τελευταίοι μήνες της δράσης θα πρέπει να αφιερωθούν αποκλειστικά για τη διάδοση και την προώθηση του καταλόγου στα σχολεία και στο ευρύ κοινό.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Σύνδεσμοι ή Σωματεία και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 07/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X