Συμφωνία για τη στήριξη από την ΕΕ της διαχείρισης συνόρων και της κοινής πολιτικής θεωρήσεων

General view on the hemicycle of the European Parliament in Strasbourg [European Parliament]

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το ταμείο διαχείρισης των συνόρων για την περίοδο 2021-2027, ύψους 6,241 δισ. ευρώ.

Το ταμείο θα στηρίξει την ισχυρή και αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και μια κοινή πολιτική θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών. Οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι το 10% του ταμείου πρέπει να προορίζεται για την πολιτική θεωρήσεων στα εθνικά προγράμματα.

Ενισχυμένο πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατόρθωσαν να ενισχύσουν τις διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του μέσου θα υλοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και του δικαιώματος μη επιστροφής σε χώρα όπου υπάρχει το ενδεχόμενο απάνθρωπης μεταχείρισης.

Προστασία των ευάλωτων και των ασυνόδευτων ανηλίκων

Προκειμένου να βοηθήσει καλύτερα όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης τη στήριξη μέτρων για τον εντοπισμό ευάλωτων ατόμων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Θα χρηματοδοτηθούν επίσης η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας των παιδιών στα εξωτερικά σύνορα και δράσεις στήριξης των κρατών μελών για την έκδοση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους («ανθρωπιστική βίζα»).

Μετά τη συμφωνία, η εισηγήτρια Tanja Fajon (Σοσιαλιστές, Σλοβενία) δήλωσε: «Στο μέλλον, τα σύνορα της Ευρώπης θα είναι ασφαλέστερα και θα επικεντρώνονται περισσότερο στους ανθρώπους. Με περισσότερα κονδύλια για την πολιτική θεωρήσεων, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και με ενισχυμένες διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ευάλωτων ατόμων και ενός μηχανισμού συστατικών επιστολών, ευελπιστούμε ότι τα σύνορά μας θα γίνουν πιο ανθρώπινα».

Η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί πριν εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το ταμείο θα στηρίξει επίσης την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, την εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων πληροφορικών συστημάτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού, το Eurodac και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.