Ποινικό μητρώο: πιο εύκολη η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων πολιτών και υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ

Η καινούρια βάση δεδομένων που ενέκρινε χθες το ΕΚ επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ για το ποινικό μητρώο πολιτών τρίτων χωρών.

  • Ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για το ιστορικό καταδίκων από τρίτες χώρες
  • Οφέλη για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη στον αγώνα κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν την Τρίτη υπέρ της δημιουργίας μιας νέας βάσης δεδομένων για τα ποινικά μητρώα πολιτών τρίτων χωρών (ECRIS-TCN), η οποία θα συνεπικουρεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) που χρησιμοποιείται ήδη για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις καταδίκες Ευρωπαίων πολιτών.

Η νέα κεντρική βάση δεδομένων θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τα ποινικά μητρώα πολιτών τρίτων χωρών σε όλη την ΕΕ, συνεισφέροντας στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Το νέο σύστημα Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ECRIS-TCN):

  • Θα παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να διαπιστώνουν γρήγορα αν κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ έχει στη διάθεσή του το ποινικό μητρώο οποιουδήποτε πολίτη τρίτης χώρας.
  • Θα περιλαμβάνει δεδομένα για άτομα με διπλή ιθαγένεια, όταν μία από τις δύο είναι ιθαγένεια τρίτης χώρας και η άλλη κράτους μέλους της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα είναι εφικτή η απόκρυψη σχετικών πληροφοριών για όσους διαθέτουν δύο διαβατήρια.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου συμφώνησαν ότι, εκτός από τους δικαστές και τους εισαγγελείς των κρατών μελών, η Europol, η Eurojust και η μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχουν επίσης πρόσβαση στο σύστημα ECRIS και τη νέα βάση δεδομένων για τους πολίτες τρίτων χωρών.

Δηλώσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής Daniel Dalton (Συντηρητικοί, Βρετανία) δήλωσε: «Οι υφιστάμενοι κανόνες δυσκόλευαν πολύ την αποκάλυψη παλαιότερων καταδικών όσον αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Οι αλλαγές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα συνεισφέρουν στην ασφάλεια των πολιτών».

Το ΕΛΚ για τη συμφωνία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαικού Κόμματος, όλοι οι εγκληματίες και όσοι σκέφτονται να διαπράξουν εγκληματική πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αρχές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν τώρα όλες τις σχετικές πληροφορίες γι ‘αυτούς, από προσωπικές λεπτομέρειες όπως όνομα και διεύθυνση, έως βιομετρικά δεδομένα όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις εικόνες του προσώπου. Αυτό ισχύει τώρα για όλους τους κατηγορούμενους που βρίσκονται ένοχοι διάπραξης εγκλήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ: τόσο πολίτες της ΕΕ όσο και υπήκοοι τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Pàl Csàky, τον εκπρόσωπο της ομάδας του ΕΛΚ για τον φάκελο, αυτή η σημαντική αλλαγή σημαίνει ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και άλλες αρμόδιες αρχές θα έχουν τώρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για εγκληματικές πράξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του δράστη.

«Πολλές ποινές που δίνονται στα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ εξαρτώνται συνήθως από τις πληροφορίες που οι δικαστές έχουν σχετικά με τους παραβάτες. Η καθιέρωση του ECRIS ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διάθεση των δεδομένων προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων σε αυτές τις αρχές. Τώρα, κάνουμε το επόμενο βήμα για την επέκταση αυτού του συστήματος πληροφοριών σε υπηκόους τρίτων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο, η βάση δεδομένων για εγκληματικές πληροφορίες θα αξιοποιηθεί πλήρως, «δήλωσε ο Csáky.

Επόμενα βήματα

Ο νέος κανονισμός για το ECRIS υιοθετήθηκε με 379 έναντι 170 και 118 αποχές, ενώ η οδηγία για το σύστημα ECRIS-TCN με 422 έναντι 130 και 116 αποχές.

Οι νέοι κανόνες έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και του Συμβουλίου από το Δεκέμβριο, αλλά απαιτείται ακόμα η επίσημη έγκριση του Συμβουλίου.

Σχετικές πληροφορίες

Το σύστημα ECRIS συστάθηκε το 2012 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικές με τις καταδίκες για ποινικές υποθέσεις στην ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση του υφιστάμενου συστήματος για τον έλεγχο των ποινικών μητρώων πολιτών τρίτων χωρών είναι αναποτελεσματική. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2014, οι εθνικές αρχές χρησιμοποίησαν λιγότερο από το 5% των πληροφοριών που είναι διαθέσιμο στα αρχεία άλλων κρατών μελών για τις υποθέσεις που αφορούσαν πολίτες άλλων κρατών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να βρείτε ενδιαφέρον υλικό στους εξής συνδέσμους:

Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN)

Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)

Φάκελος διαδικασίας: ECRIS-TCN

Φάκελος διαδικασίας

Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

X