Μεγαλύτερη συνοχή στην ΕΕ ζητά ο Ντράγκι

[European Parliament]

Την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και την αύξηση της επιρροής του κοινού νομίσματος στο εξωτερικό, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Στην τελευταία του εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τις εκλογές του Μαΐου, ο κ. Ντράγκι υποστήριξε ότι «μια ενιαία θέση εντός της Ευρωζώνης δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, αλλά θα συνεισφέρει εξίσου στη διατήρηση της επιρροής μας».

«Η στάση μας στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μάς επέτρεψε να διατηρήσουμε την κυριαρχία που διαφορετικά θα χάνονταν από μεμονωμένες χώρες σε μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Εξετάζοντας τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Τραπεζική Ένωση και την ένωση των κεφαλαιαγορών για την ενίσχυση της Ευρωζώνης, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι «η ενότητά μας αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό».

Ειδικότερα, η Γερμανία έχει καταστεί σχεδόν το μοναδικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αντιτιθέμενη σε μια πανευρωπαϊκή ασφάλιση για την προστασία των αποταμιευτών.

Τα κράτη μέλη παρουσιάζουν διαφοροποίηση απόψεων περισσότερο όσον αφορά την εισαγωγή ενός κοινού προϋπολογισμού της Ευρωζώνης.

Ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας σειράς μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού φορολογικού μέσου για την άμβλυνση ξαφνικών οικονομικών σοκ, δεν θα είναι «ιδεαλιστική ή ουτοπική εάν συνεργαστούμε».

Ωστόσο, προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, πρότεινε να καταστεί το πλαίσιο αποτελεσματικότερο για τη διασφάλιση της ορθής χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Τα σχόλιά του αφορούσαν και άλλες προτάσεις, όπως την ενίσχυση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ κτλ.

Στην ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου με την ευκαιρία της 20ής επετείου του ευρώ, κύριο μήνυμα του κ. Ντράγκι ήταν η σημασία της ενίσχυσης της ενότητας στην Ένωση.

«Σήμερα οι περισσότερες προκλήσεις είναι παγκόσμιες και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά. Πρόκειται για αυτή τη «συνύπαρξη» που μεγεθύνει την ικανότητα των μεμονωμένων χωρών να διατηρούν την κυριαρχία επί των σχετικών θεμάτων, μια κυριαρχία που σε αντίθετη περίπτωση θα χάνονταν στο διεθνές περιβάλλον».

Ισχυρότερος διεθνής ρόλος

Καθώς η ΕΕ συζητά ιδέες για την αύξηση της επιρροής του κοινού νομίσματος στο εξωτερικό, ο κ. Ντράγκι επέμεινε στα οφέλη της συλλογικής δράσης.

«Σε έναν κόσμο με βαθιές οικονομικές και χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη και μπορούμε να προωθήσουμε πιο αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές ιδέες και συμφέροντα μιλώντας σε συλλογικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, παραδέχθηκε ότι «οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις φαίνεται να έχουν διαβρώσει βαθμιαία τον διεθνή ρόλο του ευρώ».

«Ενώ η σημασία του ως νόμισμα για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές παρέμεινε γενικά σταθερή, ο ρόλος του στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα και τις παγκόσμιες αγορές χρεογράφων μειώθηκε», κατέληξε.

X