“Λευκός καπνός” στο ΕΚ για την απόσπαση εργαζομένων στην ΕΕ

[European Parliament]

Ισότιμη αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος συμφωνήθηκαν ανεπίσημα από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ.

Στόχος τους είναι η εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και του δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

«Η Ευρώπη επιλέγει ίση αμοιβή για ίση εργασία στο ίδιο μέρος και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα.  Όταν είχα έρθει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στόχος μου ήταν η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Απόσπαση Εργαζομένων. Και αυτό πρόκειται να συμβεί τώρα”, δήλωσε η Ολλανδή εισηγήτρια και Ευρωβουλευτής του S&D, Agnes Jongerius.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα συν-εισηγήτρια και Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Elisabeth Morin-Chartier, τόνισε: «Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει μια σαφή κατεύθυνση προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη με έναν δικαιότερο ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και βελτιωμένα δικαιώματα για τους εργαζομένους. Ενισχύονται πλέον τα δικαιώματα των εργαζομένων και εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους έναντι των εταιρειών».

Κομισιόν: Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται

Με την υποστήριξη μιας εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση …

 

Σύμφωνα με το κείμενο του ΕΚ, όλοι οι κανόνες της χώρας υποδοχής για τις αμοιβές, οι οποίοι ορίζονται από το νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή τομεακές συλλογικές συμβάσεις.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμονής πρέπει να καταβάλλονται από τον εργοδότη και να μην αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλίσουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και σύμφωνες με τους εθνικούς κανόνες.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτή την προθεσμία, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να είναι σε θέση να παραμείνει στο κράτος μέλος, όπου είναι τοποθετημένος, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ισχύουν όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής.

Έρευνα: Μειώθηκαν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι στη Βρετανία μετά το Brexit

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη Βρετανία, λόγω της αβέβαιης κατάστασης μετά το Brexit αναφέρουν σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (24 Αυγούστου).

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο …

Στο μεταξύ, απογοητευτικές για την πραγματική συμβολή των κοινοτικών πόρων και εργαλείων στην κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ε.Ε χαρακτηρίζει τις διαπιστώσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής της ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνα Κούνεβα, με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει η κ. Κούνεβα, “Aπό τους 1,1 εκατ. εργαζόμενους που κάθε χρόνο μετακινούνται από μια χώρα της Ε.Ε. σε άλλη για αναζήτηση εργασίας, λιγότεροι από 29.000 βρίσκουν θέση εργασίας μέσω της πύλης EURES, που είναι το βασικό εργαλείο διευκόλυνσης της κινητικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο”.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι “οι οργανισμοί απασχόλησης των κρατών μελών που συνεργάζονται με το EURES αδυνατούν να μετρήσουν πόσοι εργαζόμενοι τοποθετήθηκαν πραγματικά σε κενές θέσεις εργασίας μέσω αυτού”, υπογραμμίζοντας ότι “το γεγονός αυτό διαπιστώνεται τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταναστεύουν εντός της Ε.Ε κάθε χρόνο, αναζητούν εργασία μέσω ιδιωτικών εταιρειών εύρεσης και επιλογής προσωπικού, πέφτοντας συχνά θύματα εξαπάτησης και παραπλάνησης ως προς τους πραγματικούς όρους αμοιβής και εργασίας στη χώρα υποδοχής”.

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει να επιβεβαιωθεί από τους μόνιμους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ (COREPER) και να εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το πλήρες Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.