Ευρωκοινοβούλιο: από το 2021 η τελευταία αλλαγή θερινής – χειμερινής ώρας

Το ΕΚ στηρίζει την κατάργηση της εναλλαγής θερινής και χειμερινής ώρας το 2021 [AP Images/European Union-EP]

Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε τον τερματισμό από το 2021 της πρακτικής της προσαρμογής των ρολογιών σε θερινή / χειμερινή ώρα.

  • To 2021 μπορεί να είναι το τελευταίο έτος με εποχιακή αλλαγή ώρας στην ΕΕ
  • Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τη δική τους ζώνη ώρας

Η ολομέλεια υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της εποχιακής αλλαγής ώρας, αλλά ψήφισε την αναβολή της ημερομηνίας ισχύος του τερματισμού από το 2019 στο 2021.

Οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν την θερινή τους ώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021. Αυτές οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν την χειμερινή τους ώρα μπορούν να προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, έναντι 192 κατά και 51 αποχών.

Τα μέλη του ΕΚ επιθυμούν επίσης οι χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσουν τις αποφάσεις τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μόνιμη υιοθέτηση της θερινής ώρας από κάποιες χώρες και της χειμερινής από άλλες δεν θα διαταράξει την εσωτερική αγορά.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές στο ζήτημα της ώρας θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μπορεί να υποβάλει πρόταση αναβολής της ημερομηνίας εφαρμογής της οδηγίας κατά 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, αναφέρει το εγκριθέν κείμενο.

Το κείμενο που υιοθετήθηκε δεν είναι η τελική απόφαση αλλά αποτελεί τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ για την τελική διατύπωση των κανόνων.

Και μια προσέγγιση στις λεπτομέρειες

Αξίζει να σημειώσουμε ορισμένα σημεία από το σκεπτικό της θέσης του Ευρωκοινοβουλίου, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε:

  • Τα εδάφη πλην των υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους ή επίσημες ώρες, ήτοι GMT, GMT+1 και GMT+2. Η ευρεία έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς βορρά και νότο σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα με την ώρα ποικίλει μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε διαβούλευση με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού αποφασίσουν να μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους.
  • Ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό των πολιτών όσον  αφορά την αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως, και θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ο  χρόνος και η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δημόσιες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες που έχει η κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλες τις περιοχές.
  • Όταν ακολουθείται η θερινή ώρα, ο ήλιος δύει φαινομενικά πιο αργά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για πολλούς πολίτες της ΕΕ, καλοκαίρι σημαίνει να διαρκεί το φως της ημέρας έως αργά το βράδυ. Η επαναφορά της επίσημης, ή χειμερινής, ώρας θα έχει ως αποτέλεσμα να δύει ο ήλιος μία ώρα νωρίτερα το καλοκαίρι και να μειωθεί κατά πολύ η περίοδος κατά την οποία το φως της ημέρας διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Από τα ανωτέρω κέιμενα που προστέθηκαν στη διαπραγμάτευση από το Ευρεωκοινοβούλιο προκύπτει ότι οι ευρωβουλευτές στην πραγματικότητα καλκούν τα κράτη – μέλη εκτός από την αλλαγή μεταξύ θερινής – χειμερινής ώρας να εξετάσουν και τη διαφορά ώρας που έχουν οι χώρες τους, σε έναν συνδυασμό που θα είναι πιο αποδοτικός!

Τί προηγήθηκε

Απαντώντας σε πρωτοβουλίες πολιτών, τον Φεβρουάριο του 2018 το ΕΚ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την οδηγία σχετικά με τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλει πρόταση για αναθεώρησή της.

Μετά την αξιολόγηση, η οποία έλαβε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, από τις οποίες το 84% ήταν υπέρ του τερματισμού των αλλαγών της ώρας, η Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της, στην οποία μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπουργοί της ΕΕ.

Η ΕΕ ενοποίησε για πρώτη φορά τις ρυθμίσεις της καλοκαιρινής ώρας το 1980, προκειμένου να διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αλλαγή της ώρας εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς μέχρι τότε οι εθνικές πρακτικές και τα χρονοδιαγράμματα της θερινής ώρας διέφεραν. Η ισχύουσα οδηγία περί ρυθμίσεων θερινής ώρας απαιτεί οι χώρες της ΕΕ να αλλάζουν σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

X