Κομισιόν: περισσότερη Ευρώπη προκειμένου να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος

[Crisis Monitor]

Η ΕΕ χρειάζεται περισσότερες αρμοδιότητες για να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος, δήλωσε την Τετάρτη (24 Ιουλίου) ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Valdis Dombrovskis και η Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, Věra Jourová κατά τη διάρκεια παρουσίασης σειράς εκθέσεων για οικονομικά εγκλήματα.

«Έχουμε ένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Europol, περίπου το 1% του ευρωπαϊκού πλούτου εμπλέκεται σε ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό ισοδυναμεί με τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ», δήλωσε η Επίτροπος Jourová.

«Η ανάλυσή μας προτείνει να ακολουθήσουμε μια πορεία προς την κατεύθυνση περισσότερων αρμοδιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων βασισμένου σε κανονισμούς και όχι σε οδηγίες», για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, τόνισε ο αντιπρόεδρος Dombrovskis.

«Σοβαρά σκάνδαλα με ξέπλυμα χρημάτων που εμπλέκουν πολλές τράπεζες έχουν δείξει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα», δήλωσε ο Dombrovskis. «Πρέπει να έχουμε μια ειδική υπηρεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ», επέμεινε.

Αν και ο αντιπρόεδρος Dombrovskis υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει ορισμένους από τους πιο δύσκολους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κόσμο, υπάρχει είτε έλλειψη είτε αναποτελεσματική συμμόρφωση με τους κανόνες. «Αυτοί οι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρά», επεσήμανε η Jourová.

Ωστόσο, η αύξηση της εξουσίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει μεμονωμένες συναλλαγές, εικονικά νομίσματα και έλλειψη διαφάνειας της πραγματικής ιδιοκτησίας ως μερικούς από τους κύριους τομείς κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος.

Η ανάλυση της Επιτροπής αποκάλυψε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα των ζητημάτων διαχείρισης, «σε πολλές άλλες, οι τράπεζες απλά δεν καθιστούν την συμμόρφωση ως προτεραιότητα», δήλωσε ο Dombrovskis.

«Έδιναν προτεραιότητα σε ορισμένες από τις άλλες υποχρεώσεις τους, αλλά δεν έβλεπαν αρκετά καλά από πού προέρχονται τα χρήματα, ειδικά μετά την κρίση», πρόσθεσε η Jourová.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική όταν οι υποθέσεις αφορούν πολλές χώρες. «Οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών και οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών δεν κάνουν πάντα αρκετά, ειδικά όταν πρόκειται για διασυνοριακές συνεργασίες», επεσήμανε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης.

«Αυτό δείχνει το διαρθρωτικό πρόβλημα της ικανότητας της Ένωσης να εμποδίζει τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για παράνομους σκοπούς», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος Dombrovskis.