Η νέα στρατηγική της EBRD για την Ελλάδα

EBRD London headquarters [EBRD]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ – EBRD) ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την Ελλάδα, η οποία θα καθοδηγήσει την επενδυτική και πολιτική δέσμευση της Τράπεζας στη χώρα κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το έργο της ΕΤΑΑ θα περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης του ιού κοροναϊού και προσπάθειες για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

Κατά την περίοδο έως το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΤΑΑ στην Ελλάδα θα βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας διευκολύνοντας την επέκταση του ιδιωτικού τομέα
  • υποστήριξη βιώσιμης ενέργειας και υποδομών, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω περιφερειακών δεσμών
  • περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η ΕΤΑΑ στοχεύει να υποστηρίξει ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό και υγιή επιχειρηματικά μοντέλα μέσω άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, στην ενίσχυση των δεσμών αξίας και στην προώθηση της στρατηγικής ενοποίησης για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη των εταιρειών. Θα επικεντρωθεί επίσης σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε πρωτοβουλίες αστικής αναγέννησης που προάγουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του κλίματος.

Η πολιτική δέσμευση της Τράπεζας αναμένεται να συμπληρώσει τις επενδύσεις και να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προωθήσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικοποιήσεων και έργων εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Με βάση το ιστορικό της ενίσχυσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

Ο Andreea Moraru, Περιφερειακός Διευθυντής της ΕΤΑΑ για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Η ΕΤΑΑ βρίσκεται σε καλή θέση για να στηρίξει την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας της χώρας να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού. Θα διοχετεύσουμε τις επενδύσεις σε τομείς όπου απαιτείται η στήριξή μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία και περαιτέρω ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών ».

Η ΕΤΑΑ άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 65 έργα στην ελληνική οικονομία.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρη την έκθεση της νέας στρατηγικής της EBRD στην Ελλάδα, με τις περιεχόμενες αναλύσεις και τους δείκτες που χρησιμοποιεί:

EBRD-greece-strategy-2020-2025-21102020
X