Η Κροατία υπέρ της πρότασης για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών

Ο Marić είπε ότι η Κροατία τάσσονταν εξαρχής υπέρ μιας διεθνούς λύσης που θα ενσωματώνονταν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και στο εθνικό δίκαιο της Κροατίας. [Shuttestock/Alfa Photo]

Η Κροατία υποστηρίζει την πρόταση σχετικά με τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή φορολογική δικαιοσύνη – όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Zdravko Marić.

Ο Marić είπε ότι η Κροατία τάσσονταν εξαρχής υπέρ μιας διεθνούς λύσης που θα ενσωματώνονταν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και στο εθνικό δίκαιο της Κροατίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών πιστεύει ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη. Οι χώρες στις οποίες εδρεύουν πολυεθνικές εταιρείες δεν υποστηρίζουν την πρόταση, αλλά είπε ότι αποτελούν πλέον τη μειοψηφία.

Ο πρώτος πυλώνας της πρότασης, ότι δηλαδή οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες θα μεταφέρουν ένα μέρος του κέρδους τους ως υπολειμματικό κέρδος, θα ωφελούσε την Κροατία. Αυτό διότι η χώρα θα μπορούσε να εισπράξει μέρος του φόρου από πολυεθνικές εταιρείες, όπως ανέφερε.

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την πρόταση για φορολογικό συντελεστή 15%, με τον Marić να δηλώνει ότι η Κροατία έχει εφαρμόσει φορολογικό συντελεστή επί των κερδών 10% (για εταιρείες με έσοδα έως 7.5 εκατομμύρια kuna – 1 εκατομμύριο ευρώ) και 18% (για εταιρείες με έσοδα άνω των 7.5 εκατομμυρίων kuna). Το 90% των επιχειρήσεων φορολογείται με 10%.