Η Ισπανία εμποδίζει τη συμφωνία για τον «φόρο Tobin»

Η κατανομή των εσόδων μεταξύ των κρατών μελών εμφανίζεται ως το κυριότερο ζήτημα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), καθώς η Ισπανία εξακολουθεί να αντιτίθεται στην ανακατανομή των πόρων, δήλωσαν ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη EURACTIV.

Πηγές κοντά στον φάκελο ανέφεραν ότι η Ιταλία έχει κάνει επίσης μια εναλλακτική πρόταση για την κατανομή των εσόδων.

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο που υπέβαλαν η Γαλλία και η Γερμανία και υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των δέκα χωρών που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του λεγόμενου «φόρου Tobin», τα έσοδα θα συγκεντρωθούν και θα μοιραστούν μεταξύ των χωρών, ανεξάρτητα από τα έσοδα που συγκεντρώνονται από κάθε πρωτεύουσα.

Ο ΦΧΣ θα επιβάλλει εισφορά 0,2% επί των μετοχών που εκδίδονται από εταιρεία με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και της οποίας η έδρα είναι εγκατεστημένη σε τουλάχιστον ένα συμμετέχον κράτος μέλος.

Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, τα αναμενόμενα έσοδα θα ανέλθουν σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ, πέρα από το φάσμα των 30 δισεκ. ευρώ και των 35 δισ. ευρώ για τις 10 συμμετέχουσες χώρες, όταν η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιό της το 2013.

Η Επιτροπή είχε προτείνει τον ΦΧΣ για όλες τις χώρες της ΕΕ το 2011. Δεδομένης της αντίθεσης της πλειοψηφίας των κρατών μελών, ορισμένοι από αυτούς αποφάσισαν να προχωρήσουν δύο χρόνια αργότερα στο πλαίσιο του «μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας».

Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία φαίνεται να είναι εφικτή και θα μπορούσε να έρθει ήδη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Olaf Scholz.

Ωστόσο, η Ιταλία και η Ισπανία διαφώνησαν με τον τύπο διαμοιρασμού των εσόδων, κατανεμημένα σύμφωνα με το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) των εθνικών οικονομιών.

Με βάση αυτόν τον τύπο, η Ισπανία θα ήταν ο μεγάλος ηττημένος. Ενώ τα αναμενόμενα έσοδα θα ανέλθουν σε περίπου 498 ευρώ με την εφαρμογή του ΦΧΣ απευθείας στη δικαιοδοσία του, η αμοιβαιότητα θα είχε μειώσει τον αριθμό σε 406 εκατ. Ευρώ (-18,5%), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παρισιού και του Βερολίνου.

X