Η ΕΕ εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινων ομολόγων στον κόσμο

Η έκδοση του 15ετούς ομολόγου υπεγράφη πάνω από έντεκα φορές, υποδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για πράσινα ομόλογα της ΕΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές. [audiovisual.ec.europa.eu/en/phot]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χθες Τρίτη (12 Οκτωβρίου) πράσινα ομόλογα αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στις αγορές για τη χρηματοδότηση των πράσινων τμημάτων του ταμείου ανάκτησης κορονοϊού ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινων ομολόγων στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Η έκδοση του 15ετούς ομολόγου υπεγράφη πάνω από έντεκα φορές, υποδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για πράσινα ομόλογα της ΕΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τα πράσινα ομόλογα είναι εμπορεύσιμα δάνεια που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και έργων. Μαζί με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα πράσινα ομόλογα θεωρούνται σημαντικό εργαλείο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές να επενδύσουν στην πράσινη μετάβαση.

«Το μέλλον μας είναι πράσινο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αδράξουμε την ευκαιρία να δείξουμε ξεκάθαρα στους επενδυτές ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάκαμψης», δήλωσε ο Γιόχαν Χαν, επίτροπος προϋπολογισμού και διοίκησης της ΕΕ.

Συνολικά, η ΕΕ σχεδιάζει να εκδώσει έως και 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε πράσινα ομόλογα για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΕ επόμενης γενιάς που στοχεύει στην προώθηση της ανάκαμψης του μπλοκ μετά την πανδημία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το συνολικό ποσό των πράσινων ομολόγων της ΕΕ επόμενης γενιάς θα καταστήσει την ΕΕ τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων παγκοσμίως.

Ολόκληρο το πρόγραμμα ΕΕ επόμενης γενιάς ανέρχεται σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία διατίθενται στη διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Σύμφωνα με τους κανόνες του RRF, κάθε κράτος μέλος πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον το 37% των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το κλίμα.

Το πρότυπο των πράσινων ομολόγων της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων. Στοχεύει στη διασφάλιση ότι αυτό που διατίθεται στην αγορά ως «πράσινο ομόλογο» έχει πράγματι θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η πρόταση της Επιτροπής για αυτόν τον κανονισμό δεν έχει ακόμη συζητηθεί και εγκριθεί από το κοινοβούλιο της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Παρ ‘όλα αυτά, η Επιτροπή χρησιμοποιεί ήδη ένα παρόμοιο πλαίσιο για να καθοδηγήσει την εφαρμογή του δικού της πράσινου ομολόγου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εννέα κατηγορίες έργων και επενδύσεων μπορούν να θεωρηθούν πράσινα, για παράδειγμα έρευνα και καινοτομία που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση, επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, αλλά και επενδύσεις για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η έκδοση της Τρίτης είναι η πέμπτη έκδοση ομολόγων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ΕΕ επόμενης γενιάς από το πρώτο τον Ιούνιο του 2021.

Σε κάθε έκδοση, οι χρηματοπιστωτικοί παράγοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι σημαντικότεροι αγοραστές χρέους της ΕΕ. Την Τρίτη, το 29% της χρηματοδότησης προήλθε από τις χρηματοπιστωτικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, μια υπενθύμιση της επικρατούσας σημασίας του Ηνωμένου Βασιλείου ως χρηματοπιστωτικού κέντρου για την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Χαν, ωστόσο, τόνισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης προήλθε επίσης από τις σκανδιναβικές και τις περιοχές της Μπενελούξ.

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να έχει εκδώσει συνολικά 80 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΕ επόμενης γενιάς.