Εθνική Τράπεζα Σλοβακίας: Η πράσινη μετάβαση, πιθανή αιτία για υψηλό πληθωρισμό το 2022

Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στους εγχώριους παράγοντες και την πανδημία. [Shutterstock / trabantos]

Η Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας εκτιμά ότι η άνοδος των τιμών καταναλωτή θα συνεχιστεί το επόμενο έτος και θα φτάσει το 7% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους. Ο εκτιμώμενος μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα διπλασιαστεί το 2022 σε 5,7%. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο πληθωρισμός θα πρέπει να επιβραδυνθεί λίγο αργότερα μέσα σε ένα χρόνο σε περίπου 4% στο τέλος του 2022. Η εθνική τράπεζα, ωστόσο, εκτιμά επίσης τη συνεχή αύξηση των μισθών, η οποία θα είναι ακόμα λίγο υψηλότερη από τον πληθωρισμό.

Οι κύριοι λόγοι για τον πληθωρισμό είναι η περιορισμένη ικανότητα των παραγωγών και των εταιρειών μεταφορών, η πράσινη μετάβαση που αναγκάζει τις εταιρείες να απορρίψουν μέρος του στόλου μεταφορών της και η γεωπολιτική κατάσταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στους εγχώριους παράγοντες και την πανδημία.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι η σλοβακική οικονομία θα βιώσει σημαντική άνοδο της τάξεως του 5,8%. Η αύξηση αυτή θα οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων επενδύσεων (ΕΔΕΤ) και του σχεδίου ανάκαμψης. Το 2023, η Εθνική Τράπεζα εκτιμά αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Αν και ο πληθωρισμός του 7% φαίνεται ενοχλητικός, η Εθνική Τράπεζα αναμένει επίσης ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2% τα επόμενα δύο χρόνια. Μια τέτοια πρόγνωση, ωστόσο, μπορεί να μην επαληθευτεί, καθώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά λόγω της νέας παραλλαγής Omicron ή των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

(Michal Hudec | EURACTIV.sk)