Το νέο σχέδιο νόμου για το άσυλο: explained

Οι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας για τις Ευρωεκλογές 2019 με τον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκδήλωση παρουσίασης του Ευρωψηφοδελτίου [Γραφείο Τύπου ΝΔ]

Το περιεχόμενο του νέου σχεδίου νόμου για το άσυλο που έρχεται στη Βουλή ανέλυσαν κύκλοι του κυβερνώντος κόμματος στην Euractiv.

Οι αλλαγές στις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου:

Στάδιο υποδοχής

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως σε περίπτωση που οι αλλοδαποί κατά την υποδοχή δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις μεταφοράς τους σε άλλες δομές θα σημαίνει ότι δεν επιθυμούν την προστασία και θα παραπέμπονται σε διαδικασίες επιστροφής.

«Δεν θα μπαίνουν καθόλου στο σύστημα όσοι εξαρχής -ακόμα και πριν την καταγραφή τους- δεν συμμορφώνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αίτησή τους εξετάζεται εντός 3 ημερών» μας λένε.

«Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι η παραβίαση των όρων και κανονισμών λειτουργίας των κέντρων συνεπάγεται την αποπομπή των αιτούντων από αυτά», συμπληρώνουν.

Πρόβλεψη για προσωρινή κράτηση των αιτούντων ασύλου

«Κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένους λόγους, οι αιτούντες άσυλο μπορεί να τεθούν υπό κράτηση αρχικά για 50 ημέρες η οποία μπορεί να παραταθεί, χωρίς όμως να ξεπερνά τους 18 μήνες» σημειώνουν πηγές της ΝΔ μιλώντας για το σχέδιο νόμου, χωρίς όμως να διευκρινίζουν την διατύπωση «κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένους λόγους».

Ακόμα, στην διάρκεια κράτησης δεν συνυπολογίζονται τα διαστήματα κράτησης που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών. «Με τρόπο αυτό μπαίνει τέλος στα παρελκυστικά αιτήματα ασύλου που υπέβαλλαν κάποιοι μόνο και μόνο για να αποφύγουν την επιστροφή τους» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Δικαίωμα παραμονής μέχρι τη διοικητική εξέταση της αίτησης στον 1ο βαθμό

Προβλέπεται δικαίωµα παραµονής των αιτούντων στη χώρα µέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης της αίτησής τους στον πρώτο βαθμό.

Προβλέπεται, επίσης -με αυτούσια μεταφορά της σχετικής πρόβλεψης της Οδηγίας- πότε οι αιτούντες δεν δικαιούνται να παραμείνουν στη χώρα ακόμα και αν έχουν ασκήσει προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών.

«Υλοποιείται έτσι η βασική στόχευση του νομοσχεδίου που είναι η επιστροφή των αιτούντων ήδη από τον πρώτο βαθμό» μας αναφέρουν.

Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού

Προβλέπεται χορήγηση Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) η οποία όμως πλέον συνδέεται με την ισχύ των δελτίων τους.

Υποχρεωτική εγγραφή σε σχολεία

Καθιερώνεται η υποχρέωση των ανήλικων προσφύγων να πηγαίνουν σε δημόσιο σχολείο, τόσο για λόγους ένταξης και ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, όσο και για λόγους κοινωνικής προστασίας, καθώς και μέτρα σε βάρος των ενηλίκων μελών της οικογένειας, στις περιπτώσεις που ο ανήλικος δεν εγγράφεται, ούτε και παρακολουθεί τα αντίστοιχα σχολικά μαθήματα.

Ορισμοί: Τι συνιστά «μέλη οικογένειας» και ποια πρόσωπα θεωρούνται ευάλωτοι

Μεταφέρονται «κατά γράμμα» οι ορισμοί της Οδηγίας που συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Οικογένεια θα είναι αυτή που δημιουργήθηκε στη χώρα καταγωγής και τα μέλη της θα έχουν δικαιώματα μόνο για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή.

Απαλείφεται το μετατραυματικό στρές ως λόγος ευαλωτότητας και ορίζεται πλέον ρητά ότι οι ευάλωτοι δικαιούνται ειδικές συνθήκες υποδοχής, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις διαδικασίες εξέτασης και επιστροφής.

Προσφυγές στα δικαστήρια

Μεταφέρεται η εκδίκαση των υποθέσεων στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης «που μπορούν να ανταποκριθούν με ταχύτητα στην εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως» μας εξηγούν.

Ανατίθεται σε εξειδικευμένους δικαστές του πρώτου βαθμού η εκδίκαση του εν ευρεία έννοια δικαίου αλλοδαπών, ενώ τίθενται σύντομες προθεσμίες τόσο για την εκδίκαση των υποθέσεων όσο και για την έκδοση των αποφάσεων.

Επιτροπές Προσφυγών

Διατηρούνται οι Επιτροπές Προσφυγών ως δεύτερο βαθμό κρίσης, «ως ένα ισχυρό φίλτρο» όπως χαρακτηριστικά μας λένε, ωστόσο αλλάζει η σύνθεσή τους, και πλέον προβλέπονται 3 δικαστές.

Προβλέπονται, επίσης, μονομελείς και τριμελείς συνθέσεις στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραμένει ως τελικός εγγυητής.

Σύσταση Κλιμακίων Ταχείας Συνδρομής

Συγκροτούνται Κλιμάκια Ταχείας Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου που αποτελούνται από τους χειριστές των υποθέσεων. Οι υποθέσεις θα πηγαίνουν στην Υπηρεσία Ασύλου συγκροτημένα και με προτεραιότητα στις περιπτώσεις προσώπων που είτε δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις για τη μεταφορά τους είτε η συμπεριφορά τους είναι προβληματική. Τα Κλιμάκια Ταχείας Συνδρομής με την συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αμέσως μετά την κατάταξη της αίτησης ενημερώνουν τον αιτούντα για την πορεία της υπόθεσής του.

«Έτσι διευκολύνεται να επιλέξει ελεύθερα την οικειοθελή επιστροφή του. Όσοι δεν συμμορφώνονται ή όσοι δεν συνεργάζονται για να γίνει η καταγραφή τους θα έχουν συνέπειες» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις των αιτούντων ασύλου θα παρέχονται μόνο από δημόσια νοσοκομεία και δημόσιους φορείς.

Διάρκεια αδειών παραμονής

Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες η άδεια παραμονής θα έχει τριετή διάρκεια, ενώ για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας θα έχει ισχύ ενός έτους με διετή διάρκεια για κάθε ανανέωση.

Μαζί με την απόρριψη ασύλου θα εκδίδεται και η απόφαση επιστροφής

Προβλέπεται ότι μαζί με τις απορριπτικές αποφάσεις θα εκδίδονται και οι αποφάσεις επιστροφής. «Κι αυτό για να μην δαπανάται άσκοπος χρόνος σε διοικητικές διαδικασίες» σημειώνουν στη ΝΔ.

Τέλος η αυτόματη προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών

Η προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών προϋποθέτει δικόγραφο με λόγους και όχι ένα προεντυπωμένο έγγραφο που έως σήμερα χορηγείτο από την ίδια την υπηρεσία στους αιτούντες.

«Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που παρείχε αυτόματη προσφυγή στον δεύτερο βαθμό» τονίζουν στην Πειραιώς.

Πρόσβαση στην απασχόληση

Καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση αμέσως με την λήψη του δελτίου αιτούντος.

Δικαίωμα πρόσβασης χορηγείται μόνο 6 μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό από την αρμόδια αρχή και η καθυστέρηση δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα.

Το δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Προβλέπεται επίσης υποχρέωση να ενημερώνουν τις Αρχές για κάθε έναρξη επαγγέλματος και κάθε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που συνάπτουν. Κι αυτό για να ενημερώνεται το σύστημα τόσο για την εργασία τους (άρα και την διαμονή τους), όσο και για τον περιορισμό των υλικών συνθηκών υποδοχής για όσους δύνανται να αυτοσυντηρηθούν.

Τι αλλάζει για τις ΜΚΟ

Οι ΜΚΟ που θα εμπλέκονται στο σύστημα θα είναι πιστοποιημένες.

Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης των αιτούντων σε κάθε βήμα

Προβλέπουμε την αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών που κάνουν αίτηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την Υπηρεσία Ασύλου μέχρι και στα δικαστήρια.

Επίσης οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν όχι μόνο στους αιτούντες, αλλά και στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους που καθίστανται αυτοδικαίως και αντίκλητοι.

«Έτσι στο σύστημα ασύλου παραμένουν μόνο όσοι πραγματικά επιθυμούν την προστασία, βρίσκονται στη χώρα και δείχνουν την πρέπουσα επιμέλεια» υπογραμμίζουν στη ΝΔ.

Σε ερώτηση, τέλος, πώς θα συντομεύσει η απόφαση για τη χορήγηση ασύλου που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός, πηγές της Πειραιώς ανέφεραν τα εξής: «Ορίζουμε συγκεκριμένες προθεσμίες, στελεχώσουμε και παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να στηρίξουμε τις υπηρεσίες. Μειώνουμε τη διάρκεια ισχύος των δελτίων διεθνούς προστασίας. Συνδέουμε -για πρώτη φορά- την διάρκεια των δελτίων με την έκδοση της απόφασης και όχι με την επίδοσή της όπως συνέβαινε έως σήμερα. Υποχρεώνουμε έτσι τους αιτούντες να έρχονται πιο τακτικά σε επαφή με τις Αρχές και να γίνεται ευχερέστερος ο εντοπισμός τους. Συνδέουμε την παροχή υλικών συνθηκών με την κατοχή και διάρκεια των δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας».

 

Οι 9 καινοτομίες του σχεδίου νόμου για το άσυλο, όπως τις παρουσίασε η ΝΔ

«H μεγάλη τομή του σχεδίου νόμου είναι πως για πρώτη φορά η χώρα αποκτά έναν νόμο περί διεθνούς προστασίας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Οδηγίες που συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και διέπουν την υποδοχή, την διαδικασία εξέτασης και την αναγνώριση των αιτούντων. Και αυτό είναι απάντηση σε όσους μιλούν για κράτος δικαίου, αλλά δημιούργησαν ένα νομικό τερατούργημα» είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας.

Καινοτομία 1η: Ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν στην αναγνώριση, στην υποδοχή, στην διαδικασία εξέτασης, στην δικαστική προστασία.

Ένα νομοθετικό καθεστώς με διατάξεις σαφείς και συγκεκριμένες. Το αποτέλεσμα που παράγεται, σύμφωνα με τη ΝΔ, είναι: νομοθετικό πλαίσιο εύχρηστο για τους εφαρμοστές του δικαίου. Δικαίωμα των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα να γνωρίζουν ποιο είναι πράγματι το νομοθετικό καθεστώς. Ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν στην αναγνώριση, στην υποδοχή, στην διαδικασία εξέτασης, στην δικαστική προστασία.

Καινοτομία 2η: Προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών προϋποθέτει δικόγραφο με λόγους. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή της Διοικητικής Δικονομίας που εφαρμόζεται επί όλων των υποθέσεων είτε αφορούν αλλοδαπούς είτε Έλληνες πολίτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προκύπτει: Επιτάχυνση διαδικασιών και δυνατότητα επιστροφών από τον πρώτο βαθμό.

Καινοτομία 3η: Δικαίωμα παραμονής των αιτούντων στη χώρα έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης προστασίας στον πρώτο βαθμό. Με αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να επιταχυνθούν οι επιστροφές και από τον 1ο βαθμό.

Καινοτομία 4η: Επιδόσεις και σε πληρεξούσιο δικηγόρο ή σύμβουλο ή αντίκλητο. Πλασματική επίδοση σε περίπτωση μη εντοπισμού. Με τις σχετικές ρυθμίσεις όπως επεξηγούν πηγές του κυβερνώντος κόμματος επιταχύνονται οι επιστροφές και τρέχουν οι προθεσμίες για την τελεσιδικία των αποφάσεων.

Καινοτομία 5η: Δεν υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων. Με αυτή τη ρύθμιση επιταχύνονται οι επιστροφές.

Καινοτομία 6η: Το δικαίωμα πρόσβασης χορηγείται μόνο 6 μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος και εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό από την αρμόδια αρχή και η καθυστέρηση δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα. Περαιτέρω, το δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα. Έτσι, το ελληνικό Σύστημα Ασύλου παύει να προσελκύει πρόσωπα που επιθυμούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και σχεδιάζεται μόνο για όσους πραγματικά χρήζουν διεθνούς προστασίας

Καινοτομία 7η: Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί, κατά την υποδοχή, δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς τους σε άλλες δομές τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμούν την προστασία και παραπέμπονται σε διαδικασίες επιστροφής. Μετά την καταγραφή, εφόσον οι αιτούντες τελικά παραμένουν στο σύστημα, αλλά δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς, τότε η αίτηση τους εξετάζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Με αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπαίνουν στο σύστημα όσοι εξαρχής ακόμα και πριν την καταγραφή τους δεν συμμορφώνονται. Όσοι ενταχθούν στο σύστημα και δεν συμμορφώνονται εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα προκειμένου αν μεν τύχουν προστασίας να αποχωρήσουν από τις δομές, αν δε απορριφθούν τα αιτήματά τους να επιστραφούν.

Καινοτομία 8η: Κράτηση των αιτούντων ανεξαρτήτως αν προηγουμένως κρατούνταν ήδη, για συγκεκριμένους λόγους και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Έτσι, επιταχύνονται οι επιστροφές, καθώς σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ο αιτών κρατείται κατά συνέπεια είναι ευχερής ο εντοπισμός του

Καινοτομία 9η: Κράτηση χωρίς συνυπολογισμό των προγενέστερων διαστημάτων κράτησης. Επέρχεται επιτάχυνση στις επιστροφές, διότι πλέον δεν αποτελεί κέρδος η υποβολή παρελκυστικών αιτημάτων.

Καινοτομία 10η: Η παραβίαση των όρων και κανονισμών λειτουργίας των κέντρων έχει ως συνέπεια τη διακοπή της στέγασης και υπό προϋποθέσεις επιφέρει τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης ποινικών αδικημάτων. Έτσι, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες, η πάταξη της παραβατικότητας και το αίσθημα Ασφάλειας στις Δομές για τους διαμένοντες σε αυτές

Καινοτομία 11η: Απαλείφεται το μετατραυματικό στρες ως λόγος ευαλωτότητας. Απαιτείται ρητά ειδική αιτιολογία στις ιατρικές βεβαιώσεις. Οι ευάλωτοι ρητώς προβλέπεται ότι τυγχάνουν ειδικών συνθηκών υποδοχής και δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες εξέτασης στα σύνορα εφόσον έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Με τη ρύθμιση πλέον μόνο οι πραγματικά ευάλωτοι θα προστατεύονται.

X