Πρώτα τα συμφέροντα της ΕΕ και μετά του ΗΒ σύμφωνα με πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση

Μάνφρεντ Βέμπερ [manfredweber.eu]

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ επιθυμεί να επικεντρωθούν οι διαπραγματεύσεις στο Brexit στην προστασία των συμφερόντων των υπόλοιπων 27 κρατών μελών, όχι στη διασφάλιση προνομίων για το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με νέα μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).
Το 78% των πολιτών της Ένωσης επιθυμεί η διαπραγματευτική ομάδα του Μισέλ Μπαρνιέ να βάλει πρώτα τα συμφέροντά τους στις συνομιλίες Brexit, ενώ μόνο το 22% πιστεύει ότι ο κύριος στόχος του μπλοκ θα πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας προνομιακής οικονομικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δημοσκοπήσεις από RED C ρώτησαν ένα τυχαίο δείγμα 1.000 ενηλίκων σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία). Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), Μάνφρεντ Βέμπερ, στην Ιρλανδία την Τρίτη (16 Μαΐου).
Ενώ οι ερωτηθέντες και στις εννέα χώρες δήλωσαν συντριπτικά ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην ευημερία των υπόλοιπων 27 κρατών μελών, κάποιοι στάθηκαν περισσότερο στην ιδέα της οικοδόμησης μιας ειδικής οικονομικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο από άλλες. Γάλλοι (31%), Σουηδοί (29%) και Ιρλανδοί (28%) ήταν οι πλέον πιθανοί να απαντήσουν ότι αυτή η μελλοντική σχέση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.
Προστατεύοντας τις οικονομίες της ΕΕ
Ο Βέμπερ δήλωσε: “Η ομάδα του ΕΛΚ ανέκαθεν έχει καταστήσει σαφές ότι η προτεραιότητά μας στις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση». Πρώτο έρχεται στη δημοσκόπηση, είναι η προστασία των οικονομιών της ΕΕ-27.

Και στις εννέα χώρες, το 92% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό ή πολύ σημαντικό ζήτημα. Το 88% δήλωσε επίσης ότι ήταν σημαντικό ή πολύ σημαντικό να υποχρεωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να πληρώσει πλήρως τις εκκρεμείς οικονομικές του υποχρεώσεις προτού εγκαταλείψει το μπλοκ.
Μόνο το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η μελλοντική ευημερία της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό μέλημα στις διαπραγματεύσεις για το Brexit. “Στις αρχές του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την τεράστια ευθύνη να πει Ναι ή Όχι στη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Κατά την εξέταση των συνθηκών του Brexit, η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι πάντα να εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον για αυτούς “, πρόσθεσε ο Βέμπερ.