Το πρόγραμμα της Κομισιόν για τη μελλοντική στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας

[flickr]

Το πρόγραμμα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μελλοντική στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Έλληνας Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η Ατζέντα θέτει πέντε βασικές αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τη δράση της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας: Την πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο για την εμπιστοσύνη των πολιτών, την καλύτερη εφαρμογή και υλοποίηση των υπαρχόντων μέσων αλλά και την αξιολόγηση, του κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία της ΕΕ και την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΕ και όλων των πολιτικών της ΕΕ που συμβάλλουν – άμεσα ή έμμεσα – στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

O κ. Αβραμόπουλος παρουσίασε τις τρείς βασικές προτεραιότητες που θέτει η Κομισιόν, για την διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι εξής:

Πρώτον, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, με ατζέντα που δεν περιέχει μόνο κατασταλτικά μέτρα, αλλά θα επικεντρωθεί και στην πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν θα δημιουργήσει ένα Κέντρο Αριστείας για τη συλλογή και διάδοση τεχνογνωσίας με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ενημέρωσης για τη Ριζοσπαστικοποίηση(RAN). Αυτό θα ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται άμεσα με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού σε εθνικό επίπεδο.  Επίσης, στα σχέδια της Κομισιόν είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού φόρουμ με τηβ συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών πληροφορικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της διακοπής της χρηματοδότησης των εγκληματιών και με την συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στην Ευρώπη (ιδίως των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες θα συνεργάζονται με την EUROPOL). Σε αυτό αναμένεται να συμβάλλουν  και οι κατασχέσεις ακινήτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τρίτον είναι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, μέσω της αξιολόγησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διεξαγωγή έρευνας διαδικτυακά και με την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Euractiv

X