Πράσινο φως του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ για τα πλεονάζοντα κέρδη του Βέλγικου συστήματος φορολόγησης

H σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Myanmar Business Today]

Το σύστημα εξαίρεσης των πλεοναζόντων κερδών Βελγικών θυγατρικών που ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρίες δεν αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση, αντίθετα με την προηγούμενη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απεφάνθη το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ την Πέμπτη (14 Φεβρουαρίου).

Από το 2005, θυγατρικές που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους επωφελήθηκαν από ένα σύστημα στο οποίο τα “πλεονάζοντα” κέρδη που προέρχονταν από την ιδιοκτησία αυτών των εταιριών, απαλλάχθηκαν μέχρι και 90% από τον φόρο εισοδήματος.

Αυτό το φορολογικό καθεστώς “πλεονάζουσας κερδοφορίας” επέτρεψε στις εταιρίες να καταβάλουν σημαντικά μικρότερο φόρο. Ωστόσο, οι εταιρίες που εδρεύουν αποκλειστικά στο Βέλγιο δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.

Το 2016, η Κομισιόν θεώρησε ότι το σύστημα αυτό αποτελούσε παράνομο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ διέταξε το Βέλγιο να ανακτήσει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε 35 πολυεθνικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Magnetol International.

“Το καθεστώς αυτό αποτελεί μια πολύ σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ, πλήττοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων”, δήλωσε η Κομισιόν.

Η Magnetol International και οι Βελγικές Αρχές πήγαν την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο τώρα απεφάνθη υπέρ τους.

Δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις να συνιστούν “καθεστώς ενισχύσεων”, πρέπει να χορηγούνται χωρίς την προαπαίτηση “περαιτέρω εκτελεστικών μέτρων”.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ, “οι Βελγικές φορολογικές αρχές είχαν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας σε σχέση με όλα τα βασικά στοιχεία του εν λόγω συστήματος απαλλαγής”.

Το Βέλγιο είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει το ποσό και τους όρους υπό τους οποίους η απαλλαγή γινόταν δυνατή, “πράγμα που αποκλείει επίσης την ύπαρξη καθεστώτος ενισχύσεων”.

Επιπλέον, ο κανονισμός της ΕΕ επισημαίνει ότι σε ένα καθεστώς ενισχύσεων, οι δικαιούχοι ορίζονται “με γενικό και αφηρημένο τρόπο” και η ενίσχυση χορηγείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι αυτό δεν συμβαίνει στο Βελγικό φορολογικό καθεστώς «πλεοναζόντων κερδών».

“Κατά συνέπεια, η Κομισιόν αδίκως έκρινε ότι το Βελγικό σύστημα σχετικά με τα πλεονάζοντα κέρδη αποτελούσε καθεστώς ενισχύσεων”, κατέληξε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.

Η Κομισιόν αποφεύγει να σχολιάσει άλλες υποθέσεις

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ έλαβε υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οποία θα εξετάσει προσεκτικά και θα ελέγξει όλα τα περαιτέρω πιθανά βήματα. Ωστόσο, επί του παρόντος, “δεν μπορώ να ΄προβώ σε εικασίες αναφορικά με το αν θα υπάρξει προσφυγή ή όχι”, είπε ο εκπρόσωπος Ανταγωνισμού της Κομισιόν Ρικάρντο Καρντόσο.

Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ εξετάζει επί του παρόντος και ορισμένες άλλες αμφιλεγόμενες υποθέσεις σχετικά με φορολογικές αποφάσεις σε Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία.

Ερωτηθείς για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει άλλες υποθέσεις, η Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει.

“Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί υπέρ του αμφιλεγόμενου φορολογικού καθεστώτος του Βελγίου”, δήλωσε η Tove Maria Ryding, εκπρόσωπος του European Network on Debt and Development (Eurodad), μετά την απόφαση του Δικαστηρίου.

“Η περίπτωση αυτή δείχνει πώς κάποιες κυβερνήσεις της ΕΕ πααρχωρούν ειδικές φορολογικές συμφωνίες (‘sweetheart deals”), οι οποίες επιτρέπουν στις πολυεθνικές εταιρίες να μειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ”, τόνισε η Ryding.

Αυτό σημαίνει ότι οι “κυβερνήσεις μας έχουν λιγότερη χρηματοδότηση για τα σχολεία και τα νοσοκομεία και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν με βάση υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με τις πολυεθνικές εταιρίες, τις οποίες προσπαθούν να ανταγωνιστούν”, υπενθύμισε η ίδια.