Νίκος Ανδρουλάκης στη Euractiv.gr για το #SOTEU

Η ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ και οι προτάσεις που παρουσίασε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτουν τις βάσεις συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Το 6ο Σενάριο όπως είχε αποκληθεί βάζει στο συρτάρι την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων και προωθεί την περεταίρω πολιτική ενοποίηση όπως αυτή εκφράζεται και από την πρόταση για συγχώνευση της θέσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η κατάργηση της ομοφωνίας σε τομείς όπως η φορολογική νομοθεσία θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φοροαποφυγής. Η δημιουργία ενός «Υπουργού Οικονομικών» της Ευρωζώνης, ο οποίος θα είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προεδρεύει του Eurogoup αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Ευρωζώνης.

Επίσης αποτελεί θετικό βήμα η δέσμευση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, παρά την απουσία συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα αυτό. Η ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης άνοιξαν το διάλογο και είναι απαραίτητο οι κρίσιμες αποφάσεις που ακολουθούν να ληφθούν βάσει των κοινών αξιών της αλληλεγγύης, της ισότητας και του κράτους δικαίου.

X