Νέα έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΕ προς την Ελλάδα για το προσφυγικό

Syrian_refugees_Greece_CREDITFreedom-House_Flickr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί στην Ελλάδα 56 εκατ. ευρώ με τη μορφή έκτακτης χρηματοδότησης με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών για τους πρόσφυγες, την ενίσχυση των ελληνικών αρχών για την καταγραφή των νέο-αφιχθέντων και για την επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου.

Η χρηματοδότηση θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για την κατηγορία των ευάλωτων ατόμων και θα ενισχύσει την καταγραφή και τη διαδικασία ασύλου με πρόσθετους ανθρώπινους πόρους, καλύτερες υποδομές μηχανογράφησης, αυξημένη διαθεσιμότητα ως προς τη διερμηνεία και καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα: 30 εκατ. ευρώ διατίθενται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την υποστήριξη του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Ελλάδα και την ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου και της νέας Υπηρεσίας για την υποδοχή και την ταυτοποίηση.

Επίσης, 13 εκατ. ευρώ θα λάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για την παροχή βοήθειας στους πλέον ευάλωτους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τέλος, 13 εκατ. ευρώ θα λάβουν συνολικά το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ασύλου, της διαδικασίας καταγραφής, και για την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης στην Ελληνική Αστυνομία για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Από τις αρχές του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει συνολικά 237 εκατ. ευρώ με τη μορφή έκτακτης βοήθειας για την ενίσχυση των ελληνικών αρχών καθώς και των Οργανισμών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 509 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

EurActiv.gr

*φωτογραφίες [Freedom House/Flickr]

X