Κομισιόν σε Βόζεμπεργκ: Επιλέξιμα για στήριξη τα ελληνικά τμήματα του κεντρικού ΔΕΔ-Μ

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ-Βρυωνίδη. [Flickr]

«Μολονότι η νομοθετική διαδικασία για τον μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” 2021-2027 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, υπό το πρίσμα του μερικού συμβιβασμού μεταξύ των συννομοθετών, τα ελληνικά τμήματα που βρίσκονται στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφοράς (ΔΕΔ-Μ) θα είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη».

Αυτή την απάντηση έδωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις σε σχετική ερώτηση για τον αυτοκινητόδρομο Αδριατικής-Ιονίου (AAI), που είχε καταθέσει η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, μέλος της Επιτροπής για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για θέματα οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, «στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι μεγάλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου, που εκτείνεται από τη Rijeka της Κροατίας έως την Πάτρα, αποτελούν μέρος του κεντρικού δικτύου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)».

Επιπλέον, αναφέρεται πως «σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του βαλκανικού αυτού άξονα η Κομισιόν ενημερώνει ότι, παρόλο που μελέτες σχετικά με διάφορα τμήματα στα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο παρόν στάδιο δεν προβλέπεται ακριβής ημερομηνία για την ολοκλήρωση του εν λόγω άξονα».

Ωστόσο -σημειώνεται στην ανακοίνωση- ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι για τμήματα που χρειάζονται αναβάθμιση λόγω των πραγματικών προβλέψεων κυκλοφορίας και βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ (πχ το τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως το 2030 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών».

Τέλος, όσον αφορά την πιθανή χρηματοδότηση οδικών υποδομών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφέρεται: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο μέτρα που συμμορφώνονται με την αρχή της “μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης” (ΜΠΣΒ) κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση». Παράλληλα, «συμπληρώνει ότι κάθε έργο οδοποιίας θα απαιτεί αξιολόγηση ΜΠΣΒ, δίνοντας προτεραιότητα σε οδικές υποδομές που καθιστούν δυνατές τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανταποκρίνονται σε ζητήματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, συμφόρησης και ψηφιοποίησης».