Η Ιταλία τροποποιεί τις δικονομικές διαδικασίες της χώρας μετά από αίτημα των Βρυξελλών

Στους επόμενους μήνες, το ιταλικό κοινοβούλιο αναμένεται να εισάγει περισσότερες μεταρρυθμίσεις για το σύστημα δικαιοσύνης. [Shutterstock/ilikeyellow]

Η ιταλική Γερουσία ενέκρινε την Πέμπτη τροποποίηση σχετικά με τις δικονομικές διαδικασίες, ως μέρος μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης – όπως ζήτησαν οι Βρυξέλλες από την Ιταλία προκειμένου η χώρα να μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το Next Generation EU.

Η Ιταλία είναι γνωστή για τις υπερβολικά μακροχρόνιες δίκες της, σε σημείο που οι Βρυξέλλες ζήτησαν τη μείωση του χρόνου των δικονομικών διαδικασιών κατά 25% ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας.

Η νέα μεταρρύθμιση εισάγει το ανώτατο όριο των 2 ετών για τις διαδικασίες προσφυγής και το ανώτατο όριο του ενός έτους για διαδικασίες ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας. Μόλις παρέλθουν αυτά τα χρονικά όρια, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, εκτός εάν ο δικαστής παρατείνει τα χρονικά όρια για συγκεκριμένα εγκλήματα – όπως για εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τη μαφία, τη σεξουαλική βία και την παράνομη διακίνηση. Η μεταρρύθμιση θέτει επίσης χρονικά όρια για τις προκαταρκτικές έρευνες.

Στους επόμενους μήνες, το ιταλικό κοινοβούλιο αναμένεται να εισάγει περισσότερες μεταρρυθμίσεις για το σύστημα δικαιοσύνης- συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των διαδικασιών σε αστικές διαδικασίες.