Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 9 δισ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE

European Union - Flags [flickr]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 9 δισ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη με την πέμπτη δόση χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκταμίευση το 2021. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Τσεχία έλαβε 1 δισ. ευρώ, η Ισπανία 2,87 δισ. ευρώ, η Κροατία 510 εκατ. ευρώ, η Ιταλία 3,87 δισ. ευρώ, η Λιθουανία 302 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 123 εκατ. ευρώ και η Σλοβακία 330 εκατ. ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που η Τσεχία λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Οι άλλες έξι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη λάβει δάνεια στο πλαίσιο του SURE.

Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι σημερινές εκταμιεύσεις ακολουθούν την έκδοση του πέμπτου κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, η οποία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές.

Μέχρι στιγμής, 16 κράτη μέλη έλαβαν συνολικά 62,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου SURE σε δάνεια αντιστήριξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντλήσει επιπλέον 25 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων EU SURE.

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του SURE, η Τσεχία θα έχει λάβει 2 δισ. ευρώ, η Ισπανία 21,3 δισ. ευρώ, η Κροατία 1 δισ. ευρώ, η Ιταλία 27,4 δισ. ευρώ, η Λιθουανία 602 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 244 εκατ. ευρώ και η Σλοβακία 631 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η Επιτροπή έχει προτείνει μέχρι στιγμής συνολική χρηματοδοτική στήριξη ύψους 90,6 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 90,3 δισ. ευρώ για 18 κράτη μέλη. Η έγκριση από το Συμβούλιο του προτεινόμενου ποσού των 230 εκατ. ευρώ για την Εσθονία αναμένεται σε εύθετο χρόνο.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να υποβάλουν αιτήσεις για λήψη χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του SURE, το οποίο διαθέτει συνολική ικανότητα παρέμβασης ύψους έως και 100 δισ. ευρώ.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις: 

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, παντού στην ΕΕ. Είμαστε εδώ για να παράσχουμε στήριξη. Προστατεύουμε τους ανθρώπους από τον ιό, αλλά θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και το εισόδημά τους. Με το SURE, κινητοποιούμε έως και 100 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων για να βοηθήσουμε στη χρηματοδότηση συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας. Αυτή η πέμπτη εκταμίευση αποτελεί σημαντική είδηση για τις έξι ενδιαφερόμενες χώρες της ΕΕ, ιδίως για την Τσεχία, η οποία λαμβάνει για πρώτη φορά στήριξη από το SURE. Είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα αυτόν: μπορείτε να στηριχτείτε στην ΕΕ.»

Ο Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, δήλωσε τα εξής: «Μετά την πέμπτη επιτυχή έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του SURE, έχουμε πλέον εκταμιεύσει 62,5 δισ. EUR σε 16 κράτη μέλη για να βοηθήσουμε τις οικονομίες και τους ανθρώπους τους να ανακάμψουν από την κρίση της COVID-19. Το πρόγραμμα SURE δείχνει για άλλη μια φορά τη δέσμευση της ΕΕ να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αμβλύνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας. Θα ακολουθήσουν και άλλα.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που επιβλήθηκαν οι πρώτοι περιορισμοί κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτοί και οι επακόλουθοι περιορισμοί ήταν απολύτως αναγκαίοι, αλλά είχαν, φυσικά, σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομίες μας. Καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της νόσου COVID-19, είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε να ρέει περαιτέρω χρηματοδότηση του μέσου SURE προς τις χώρες της ΕΕ, παρέχοντας την απαραίτητη ευρωπαϊκή στήριξη στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτήν την πρωτοφανή κρίση.»