Η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση

Ο τριπλασιασμός των οικονομικών πόρων για κοινές επιχειρήσεις της Frontex, καθώς και η ενεργοποίηση  για πρώτη φορά, του μηχανισμού επείγουσας κατάστασης για αιφνίδια εισροή μεταναστών είναι μεταξύ των μέτρων που περιέχει η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα προβλέπει τον τριπλασιασμό των οικονομικών και άλλων πόρων για τις κοινές επιχειρήσεις «Τρίτων» και «Ποσειδών» της Frontex το 2015 και το 2016. Σήμερα εγκρίθηκε ο τροποποιητικός προϋπολογισμός για το 2015  ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι – συνολικά 89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 57 εκατ. ευρώ για έκτακτη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 5 εκατ. ευρώ του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο «Τρίτων».

Επιπλέον, η Κομισιόν προτείνει την ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, του μηχανισμού επείγουσας κατάστασης για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αιφνίδια εισροή μεταναστών σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της  ΣΛΕΕ. Μέχρι το τέλος Μαΐου, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό προσωρινής κατανομής στο εσωτερικό της ΕΕ των ατόμων που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επίσης μέχρι τότε θα έχει προτείνει ένα πανευρωπαϊκό καθεστώς επανεγκατάστασης που θα παρέχει 20.000 θέσεις κατανεμημένες σε όλα τα κράτη μέλη για εκτοπισμένους που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον ποσό 50 εκατ. ευρώ το 2015 και το 2016. Παραλλήλως, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, θα ξεκινήσει  μια επιχείρηση στη Μεσόγειο για την εξάρθρωση των δικτύων λαθρομετανάστευσης και την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει απαθής όσο χάνονται ζωές. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση ανταποκρίνεται σαφώς στην άμεση ανάγκη για δράση ώστε να μη χαθούν άλλες ζωές, και βοηθά τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με ουσιαστικά μέτρα, όπως η αύξηση των πλοίων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό της Frontex, η χορήγηση βοήθειας έκτακτης ανάγκης ύψους 60 εκατ. ευρώ καθώς και η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την πάταξη των κυκλωμάτων λαθρομετανάστευσης που εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες. Επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ακόμη αλληλεγγύη, είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μια συνολική προσέγγιση που θα βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη.»

Επίσης, η ευρωπαϊκή ατζέντα για την μετανάστευση περιλαμβάνει και τέσσερις άξονες για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης: Μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, Διαχείριση των συνόρων – διάσωση ζωών και ασφάλιση των εξωτερικών συνόρων,  Παροχή προστασίας -ισχυρή κοινή πολιτική ασύλου, Νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση.

Euractiv

 

 

X