16 κράτη της ΕΕ θα προχωρήσουν στην ίδρυση γραφείου Γενικού Εισαγγελέα

Η συνεργασία 16 κρατών της Ευρώπης είναι ένα παράδειγμα της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων [ozgur_oral/Shutterstock]

Δεκαέξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας έχουν ξεκινήσει τα σχέδια για τη δημιουργία ενός γραφείου εισαγγελέα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, η ΕΕ ανακοίνωσε χθες (3 Απριλίου).

Ήρθε η ώρα για μια μικρότερη να προχωρήσει σε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, γεγονός το οποίο δείχνει ότι η ΕΕ είναι πλέον πρόθυμη να αγκαλιάσει μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων μετά το σοκ του Brexit.

Η ΕΕ έχει εδώ και χρόνια έχει αποτύχει να κερδίσει την ομοφωνία μεταξύ των 28 κρατών-μελών, λόγω ανησυχιών για την εθνική κυριαρχία.

«16 κράτη μέλη κοινοποίησαν και ενημέρωσαν τα τρία θεσμικά όργανα για την πρόθεση τους να ξεκινήσουν μια ενισχυμένη συνεργασία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής,» το Συμβούλιο της ΕΕ ανέφερε σε μια δήλωση.

Η ενισχυμένη συνεργασία είναι μια διαδικασία της ΕΕ που επιτρέπει σε μια μειοψηφία των κρατών μελών να προχωρήσουν χωρίς την ομόφωνη στήριξη.

Τα σχέδια για έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά το 2009 για την καταπολέμηση της απάτης η οποία κοστίζει στην ΕΕ περίπου 900 εκατομμύρια € ετησίως.

Αλλά έχουν συναντήσει την αντίσταση από ορισμένα κράτη τα οποία φοβούνται την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Εκτός από τη Βρετανία, ιδρυτικά μέλη της ΕΕ όπως η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες απέχουν από την ομάδα.

Οι άλλες χώρες που συμμετέχουν είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.

X