Τι είναι η Θετική ηγεσία

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

management-business [Photo by Minervastudio from Pexels]

του Γιάννη Αναστασόπουλου* 

Η αλλαγή, η διαρκής μάθηση και η ανάπτυξη της καινοτομίας αποτελούν ήδη τον νέο επιχειρηματικό κανόνα. Μοχλός για την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα έχουν αποτελεσματική διάρκεια, είναι η ανάδειξη των θετικών στοιχείων ενός οργανισμού, η ενθάρρυνση κουλτούρας μάθησης που εξοπλίζει τους ανθρώπους με δεξιότητες, τους κάνει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους (και με τη σειρά της ενθαρρύνει τη βιώσιμη αλλαγή) ενώ στην καρδιά κάθε θετικής οργανωσιακής αλλαγής τοποθετείται η αρχή της συλλογικής συμμετοχής.

Έρευνες δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα όπως ενθουσιασμός, ενότητα, ελπίδα και χαρά όχι μόνο συμβάλλουν στο ευ ζην, αλλά μας επηρεάζουν και μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας, να είμαστε πιο παραγωγικοί, περισσότερο καινοτόμοι, να σκεφτόμαστε πιο έξυπνα και πιο εναλλακτικά- δεξιότητες απολύτως επιθυμητές και αναγκαίες για την εξέλιξη της επιχείρησης στο αύριο. Επομένως, ο παράγοντας άνθρωπος και η ανάπτυξη και καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, ώστε μια επιχείρηση να μπορεί να δημιουργεί, να καινοτομεί και να προοδεύει.

Μια τέτοια επιχείρηση, χρειάζεται έναν θετικό ηγέτη, έναν ηγέτη δηλαδή που δίνει έμφαση στον εργαζόμενο, που πιστεύει στην αξία του ευ ζην κι ενισχύει την άνθιση του ατόμου. Έτσι επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη αφοσίωση στον Οργανισμό, χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού burn out (επαγγελματικής εξουθένωσης) αλλά και περισσότερο ευχαριστημένους πελάτες.

Ο Θετικός Ηγέτης συν- δημιουργεί με τους ανθρώπους του/ της, τους καθοδηγεί σωστά ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει καθένας τους αυξάνοντας τη ροή θετικών συναισθημάτων στην επιχείρηση, αυξάνοντας την εργασιακή ικανοποίησή τους και μεγιστοποιώντας την απόδοση. Εστιάζει στα δυνατά σημεία των ανθρώπων, επιδιώκοντας παράλληλα να γίνει ο καλύτερος εαυτός του/ της.

*σύμβουλος διοίκησης Ένωσης Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

X