Πιτσιόρλας: δημιουργικός και ειλικρινής διάλογος για δυνατή ελληνική βιομηχανία

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

Ο Στέργιος Πιτσιόρλας σε ομιλία του [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Διανύουμε μια περίοδο μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι αναπόσπαστο μέρος του βαθύτατου μετασχηματισμού, οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού, που ήδη συντελείται και ως εκ τούτου βρίσκεται αντιμέτωπη με όλες τις προκλήσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και διασυνδεδεμένη πραγματικότητα.

Οι μείζονες παγκόσμιες τάσεις που συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των διαβουλεύσεων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα διαμορφώσουν το πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης: η ψηφιοποίηση και τα τεχνολογικά άλματα με αιχμή την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, μείζονες κοινωνικές προκλήσεις όπως η οικονομική και κοινωνική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και οι τομές στην εργασία και τις δεξιότητες, οι βαθιές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο, η ανάδειξη στρατηγικών αλυσίδων αξίας κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και η πρόκληση της συμμετοχής σε αυτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – εντός ενός συνολικού πλαισίου σκληρού οικονομικού, εμπορικού και τεχνολογικού ανταγωνισμού από τη μία και ενίσχυσης του προστατευτισμού από την άλλη.

Η κατανόηση των συντελούμενων αλλαγών και η προσαρμογή είναι απαραίτητες, χρειάζεται ωστόσο και μια προ-ορατική προσέγγιση που θα οδηγήσει σε συνεκτικές στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Το 2019 είναι ένα σημαντικό έτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς οριοθετεί την ολοκλήρωση ενός θεσμικού κύκλου και την έναρξη ενός νέου.

Στις 9 Μαΐου, στη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου στη Ρουμανία, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο στρατηγικό θεματολόγιο που θα θέσει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Βιομηχανία βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και η χάραξη μίας νέας, φιλόδοξης Στρατηγικής για τη Βιομηχανική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα κατά τον επόμενο θεσμικό κύκλο.

Η άρθρωση των βασικών αξόνων της σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης, βρίσκεται το τελευταίο δεκαοκτάμηνο στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα, με αιχμή τις υπουργικές συνόδους του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» καθώς και άτυπες υπουργικές πρωτοβουλίες, όπως οι «Φίλοι της Βιομηχανίας».

Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός κοινού μακροπρόθεσμου οράματος, που τελικά δεν θα αφορά αποκλειστικά τη βιομηχανία, αλλά τη συνολική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες εξελίξεις, στη βάση των σημαντικών συγκριτικών της πλεονεκτημάτων όπως η ενιαία αγορά, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η αδιαπραγμάτευτη πρόσδεση σε κοινές αξίες που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.

Ήδη, οι πολιτικές για την ενιαία αγορά, τη βιομηχανία και την κλιματική αλλαγή συζητούνται στην εαρινή σύνοδο κορυφής της 21-22 Μαρτίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ημερίδα της 22ας Μαρτίου 2019 (ξενοδοχείο Divani Caravel, αίθουσα Horizon, ώρες 10.00-14.00) φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευκαιρία ενημέρωσης και ένα βήμα διαλόγου για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις, με στόχο τη συνδιαμόρφωση μίας εθνικής συνεκτικής στρατηγικής για ένα νέο παραγωγικό και επιχειρηματικό πρότυπο και μία ισχυρή ελληνική βιομηχανία που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Για τον λόγο αυτό, διαμορφώσαμε και θέτουμε υπόψη σας, ως βάση για το διάλογο, ενημερωτικό πακέτο με κείμενα που αφορούν στα μείζονα ζητήματα που βρίσκονται σε διαβούλευση στην παρούσα χρονική συγκυρία:

  1. Τη συνολική διαμόρφωση μίας στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε.
  2. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και την 4η βιομηχανική επανάσταση
  3. Το ευρωπαϊκό συντονισμένο σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
  4. Την ανάδειξη ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας μέσω του Στρατηγικού Φόρουμ για Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI)
  5. Τη μετάβαση της βιομηχανίας σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με έμφαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κυκλικής οικονομίας
  6. Την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία
  7. Τη διαμόρφωση των χρηματοδοτικών εργαλείων, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου

Ευελπιστούμε ότι αυτή η ημερίδα θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν δημιουργικό και ειλικρινή διάλογο, τόσο με τους παραγωγικούς φορείς όσο και με τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο την προώθηση και υποστήριξη των συμφερόντων της ελληνικής βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

X