Η ΕΕ πρέπει να αποφύγει περιττές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

apartment-architecture-bright-day-1024248 [Photo by Trang Doan from Pexels]

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αύξηση της παραγωγικότητας και όχι ο νέος κανονισμός της αγοράς εργασίας, θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής», γράφει ο Martin Laurberg.

Ο Martin Laurberg είναι ανώτερος σύμβουλος της Συνομοσπονδίας Εργοδοτών της Δανίας.

Το μέλλον της εργασίας είναι ένα καυτό θέμα. Πώς η ρομποτοποίηση-(αυτοματοποίηση), η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή εργασία θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας; Πώς εξασφαλίζουμε καλές συνθήκες εργασίας για το μέλλον; Και, ίσως, το πιο σημαντικό, πώς διασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξης ώστε να παραμένει ανταγωνιστική, σε μια όλο και πιο επιθετική παγκόσμια επιχειρηματική τάξη; Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα για τους αρμόδιους που χαράζουν πολιτική, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η εκλεγμένη πρόεδρος, Ursula von der Leyen, στις δικές της πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε διάφορες ιδέες και έδειξε την αφοσίωση της στο να υποστηρίξει μια εύρυθμη αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Αυτό είναι θετικό», ωστόσο η Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί με προσοχή.

Πρώτα απ΄ όλα, έχοντας μια εύρυθμη αγορά εργασίας, σημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα θέσεων απασχόλησης. Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας συχνά αφορά θέματα όπως η διαφάνεια, η ασφάλεια και η σταθερότητα. Αλλά όλα αρχίζουν με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η οποία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγορά εργασίας. Η Επιτροπή θα έπρεπε να αποφεύγει τη ρύθμιση της απασχόλησης, η οποία περιορίζει την ευελιξία της αγοράς εργασίας και επομένως εμποδίζει τη δημιουργία θέσεων για τους νέους εργαζόμενους.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Η υψηλή παραγωγικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για υψηλούς μισθούς και για καλές συνθήκες εργασίας. Είναι προς όφελος τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να μην υιοθετεί ρυθμίσεις που φέρουν αρνητικό αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποφύγει εντελώς στο να εστιάσει στην “πολιτική” της αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό εξάμηνο και οι ειδικές συστάσεις των χωρών είναι «εξαιρετικά εργαλεία» για την επισήμανση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που απαιτούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να είναι ρεαλιστική, όσο αφορά, το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ρύθμισης της αγοράς εργασίας. Η απάντηση στις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη δεν είναι μόνο ρύθμιση, αλλά και μεταρρύθμιση. Η εργασία θα πρέπει να ξεκινήσει σε επίπεδο κράτους μέλους. Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για την Επιτροπή, το να αξιολογεί πιο διεισδυτικά, τον βαθμό στον οποίο, οι ειδικές συστάσεις των χωρών εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη.

Πως αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται σε προσωρινές συμβάσεις αυξάνεται σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε; Από την πλευρά του εργοδότη, η απάντηση είναι σαφής. Με την κατάργηση της νομοθεσίας η οποία εμποδίζει τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν προσωπικό με μόνιμες συμβάσεις. Οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας είναι ιδιαίτερες διαδεδομένες σε χώρες με αυστηρή νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης. Εάν μια επιχείρηση απαγορεύεται να απολύσει εργαζόμενους, σε περίπτωση πτώσης των πωλήσεων, θα είναι φυσικά απρόθυμη στο να προσλάβει μόνιμα άτομα. Αντί αυτού θα στραφεί στη χρήση των προσωρινών συμβάσεων.

Η Σκανδιναβία έχει σχετικά ένα χαμηλό επίπεδο προστασίας της απασχόλησης. Ο αριθμός της προσωρινής εργασίας είναι εξίσου χαμηλός. Στη Δανία, το ποσοστό των προσωρινών θέσεων εργασίας έχει μειωθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια. Σήμερα η βασική πηγή της προσωρινής εργασίας είναι η γονική άδεια, η άδεια μητρότητας, οι διδακτορικές διατριβές και άλλες προσωρινές ερευνητικές θέσεις. Από την εμπειρία μας, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν προσωπικό σε μόνιμη βάση, όχι επειδή ο νόμος τους αναγκάζει (όπου δεν το κάνει), αλλά επειδή εξαρτώνται από τους υπαλλήλους τους και επειδή η νομοθεσία για την απασχόληση δεν κάνει την πρόσληψη του προσωπικού δαπανηρή ή περιπλοκή. Ο κανονισμός σε επίπεδο Ε.Ε, δεν θα το βοηθήσει.

Πως αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών αυξάνεται σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε; Από την πλευρά του εργοδότη, η απάντηση είναι αρκετά σαφής. Κάνοντας το ελκυστικό, στις επιχειρήσεις, να προσλαμβάνουν άτομα ως εργαζόμενους. Ή για να το θέσουμε και διαφορετικά, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατία, που συνδέεται με την πρόσληψη των ατόμων. Και πάλι, οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους εργαζόμενους και είναι διαθετιμένες να συνάψουν μια επίσημη σύμβαση μαζί τους, αλλά όχι αυτό να πρέπει να συνδέεται με περιττή γραφειοκρατία.

Η συζήτηση που αφορά το «μέλλον της εργασίας», οδηγείται συχνά από φόβο ότι οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν ένα “αβέβαιο’’ μέλλον. Αυτό είναι μερικές φορές δικαιολογημένο και το κάθε κράτος, μέλος της Ε.Ε πρέπει να διασφαλίσει και για τώρα και για το μέλλον, ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Ωστόσο η Επιτροπή πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι δυνατότητες βελτίωσης του μέλλοντος των ευρωπαίων εργαζομένων μέσω της ρύθμισης της αγοράς εργασίας, είναι περιορισμένες. Αντίθετα η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αύξηση παραγωγικότητας θα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας ατζέντας.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι ένας τρόπος αύξησης της παραγωγικότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανονισμούς της Ε.Ε, με ένα ενιαίο και έγκαιρο τρόπο. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια που θα πρέπει να προσπεραστούν, ώστε να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές επιχειρήσεις. Εμείς ως εργοδότες είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η παραγωγικότητα θα παραμείνουν στην ατζέντα για τα επόμενα πέντε χρόνια

X