Επενδύοντας στους νέους, επενδύουμε στην Ευρώπη

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

[European Youth Forum]

Αυτό το άρθρο είναι μέρος των ειδικών εκθέσεων μας Αναζητώντας εργασία μετά την κρίση.

Το άρθρο αποτελεί μέρος του special report Αναζητώντας εργασία μετά την κρίση.

Χρειαζόμαστε έλεγχο της πραγματικότητας. Στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να είναι ικανοποιημένοι για την αργή, αλλά σταθερή αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Εντούτοις, οι νέοι δεν έχουν πολλά για τα οποία θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι, γράφει ο Luis Alvarado Martinez.

Ο Luis Alvarado Martinez είναι ο πρόεδρος του European Youth Forum, μια πλατφόρμα που αποτελείται από Συμβούλια Νεολαίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς νεολαίας στην Ευρώπη.

Είμαστε η γενιά που αντιμετωπίζει το υψηλότερο κόστος της οικονομικής κρίσης και η κοινωνική ομάδα που κινδυνεύει περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Τι θα συμβεί αν, φέτος, είχαμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα;

Η ευκαιρία για μια νέα πορεία της Ευρώπης είναι εφικτή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τον καθορισμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το οποίο θα διαμορφώσει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και αναμφισβήτητα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες μας.

Τι είδους Ευρώπη θέλουμε να οικοδομήσουμε; Εάν το ιδανικό μέλλον είναι μια κοινωνία που βασίζεται στη βιώσιμη διαβίωση, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ισότητα των ευκαιριών για όλους, τότε η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να επενδύσουμε στη νεολαία. Η κατάλληλη στιγμή έφτασε.

Η επιλογή να επενδύσουμε στη νεολαία δεν αφορά την προτεραιότητα μιας γενιάς έναντι άλλων. Η επένδυση στις νέες γενιές σημαίνει διασφάλιση του μέλλοντος του ίδιου του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Με προτεραιότητα και επένδυση σε προγράμματα, όπως το Erasmus+ ή το Youth Employment Initiative, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εκατοντάδες σχέδια που εστιάζονται στην ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των νέων, την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, την αποτροπή των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους στις κοινωνίες μας. Φανταστείτε πόσα πολλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν, αν υπήρχε αύξηση της χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ή δέκα φορές περισσότερος προϋπολογισμός για το Erasmus+;

Οι νέοι κάνουν ήδη τη διαφορά στις κοινωνίες μας. Η Ευρώπη πρέπει να στηριχθεί σε αυτό, να επενδύσει σε αυτό.

Αυτό δεν συμβαίνει ήδη;

Ναι και όχι.

Τα καλά νέα είναι ότι η ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Το Yοuth Guarantee είναι ένα παράδειγμα της δυνατότητας που έχει η ΕΕ να κάνει πραγματική διαφορά στη ζωή των νέων. Αυτή η πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία στοχεύει να βοηθήσει όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών από τη στιγμή που θα εγκαταλείψουν την εκπαίδευση ή θα μείνουν άνεργοι. Είναι ακριβώς το είδος φιλοδοξίας που χρειαζόμαστε!

Τα λιγότερο καλά νέα είναι ότι η υλοποίηση του Youth Guarantee, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Youth Employment Initiative, δεν ήταν εύκολη. Πλέον αρχίζουμε να βλέπουμε ορισμένες θετικές επιπτώσεις.

Η αξία του Youth Guarantee για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι σαφής. Αυτό που αντιμετωπίζουμε, ωστόσο, είναι ένα χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων των δεσμεύσεων αυτών των προγραμμάτων και της χρηματοδότησης που πράγματι διατέθηκε. Οι ευάλωτοι νέοι, η ομάδα που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη αυτής της υποστήριξης και ο κύριος στόχος του Youth Guarantee, είναι εκείνοι που απογοητεύτηκαν περισσότερο λόγω αυτής της έλλειψης επαρκών επενδύσεων.

Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε άμεσα στους νέους. Αυτό είναι το κλειδί. Ωστόσο, μπορούμε, επίσης, να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην παρακολούθηση της επένδυσης αυτών των χρημάτων. Η προσέγγιση των νέων που βρίσκονται πιο μακριά από την κοινωνία και την αγορά εργασίας απαιτεί από εμάς να κατανοήσουμε καλύτερα τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας δεν θα μπορούσε να είναι πιο κρίσιμος. Οι ίδιες είναι σε θέση να αυξήσουν την αξία και την επιτυχία του Youth Guarantee, ενεργώντας ως μεσάζοντες μεταξύ των νέων και των υπηρεσιών απασχόλησης. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό έργο με τις τρέχουσες διοικητικές επιβαρύνσεις και την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Αλλαγή τρόπου σκέψης για «θέματα νεολαίας»

Η Ευρώπη που θέλουν οι νέοι πηγαίνει πολύ πιο πέρα ​​από τη νοοτροπία «any job is better than no job». Η γενιά μας καλείται να αντιμετωπίσει το φαύλο κύκλο της απλήρωτης πρακτικής άσκησης και επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια ευκαιρία να εργαστούμε για μια πιο κοινωνική Ευρώπη, να μετατρέψουμε το νέο κοινωνικό πυλώνα σε κάτι περισσότερο από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένες δράσεις με επαρκή χρηματοδότηση, για να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνική ένταξη και τα κοινωνικά δικαιώματα θα ισχύουν για όλους.

Η σφυρηλάτηση ενός καλύτερου μέλλοντος και η αλλαγή της πραγματικότητας για τους νέους Ευρωπαίους επιτάσσει να προχωρήσουμε πέρα ​​από την εξέταση των πρόσφατων στατιστικών για την απασχόληση. Δεν μπορούμε να αναμένουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών νέων γενιών χωρίς να εξετάσουμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η ευημερία των νέων δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μόνο κυβερνητικό τμήμα.

Εάν θέλουμε να καινοτομήσουμε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίες για τη νεολαία, όπως το Youth Guarantee, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης και περιεκτικής στρατηγικής. η ώρα να προχωρήσουμε προς ένα μοντέλο βασισμένο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Οι όλο και πιο οικείες λέξεις που ακούμε τόσο συχνά από τους πολιτικούς μας ηγέτες ότι «η νεολαία είναι το μέλλον», δεν σημαίνουν τίποτα εάν δεν υποστηρίζονται από μια ρεαλιστική οικονομική δέσμευση. Οι πόροι αυτοί δεν πρέπει να αντικατοπτρίζονται μόνο στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά και στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η οικονομική στήριξη και η στήριξη των κρατών μελών δεν πρέπει να υποτιμάται.

Το European Youth Forum και οι οργανώσεις μας σε όλη την ήπειρο προτίθενται να εργαστούν για μια καλύτερη πραγματικότητα για όλους τους νέους στην Ευρώπη. Η φωνή μας δεν πρέπει να αποκλειστεί από τις συζητήσεις.

Είναι απλό. Για το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να επενδύσουμε στη νεολαία.

X