Στα 6,1 δισ. ευρώ οι επενδύσεις από γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα

acropolis-aerial-shot-athens-772694 [Photo by Josiah Lewis from Pexels]

Τα γερμανικά προϊόντα κυνηγούν και αγαπούν  οι Έλληνες καταναλωτές παρά το… περίεργο κλίμα που δημιουργήθηκε στις διμερείς σχέσεις την περίοδο των Μνημονίων. Την ίδια  στιγμή οι Γερμανοί  έχουν την Ελλάδα ως βασικό τους τουριστικό προορισμό, όπως και  επενδυτικό. Στα 6,1 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική τους συμβολή στην εγχώρια οικονομία το 2019.

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από έρευνα του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η έρευνα παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή συζήτηση που συμμετείχε ο γενικός διευθυντής κ. Νίκος Βέττας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός.

Πιο αναλυτικά καταγράφηκε  το «αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία» και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας ως  αποτέλεσμα της ανάπτυξης στενών επιχειρηματικών επαφών μεταξύ των χωρών σε βάθος δεκαετιών.

Η συνολική συμβολή των εταιρειών-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην εγχώρια οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, εκτιμάται το 2019 σε 3,3% του ΑΕΠ ή σε 6,1 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός,  έδωσε  σαφές στίγμα για συνέχιση  των επενδύσεων  στην ελληνική οικονομία αξιοποιώντας  και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που παρουσίασε προ ημερών η Κυβέρνηση. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «στη νέα επενδυτική εκκίνηση της χώρας, η γερμανική επιχειρηματική κοινότητα έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τομείς όπως η ενέργεια, η καινοτομία κι οι νέες τεχνολογίες, η παραγωγή φαρμάκων, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, τα logistics κι οι υποδομές.»

Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, Καθηγητή κ. Νίκο Βέττα και τον Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΙΟΒΕ, κ. Svetoslav Danchev. Ο κ. Βέττας ανέφερε πως υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης τόσο για ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία όσο και για γερμανικές επενδύσεις που μπορούν να φέρουν νέα κεφάλαια και τεχνολογία.

Στην παρέμβασή του ο κ. Philipp DeutscherManaging Director της TeamViewer Greece, υπογράμμισε ότι στις προθέσεις της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό πάρκο στα Ιωάννινα για τη φιλοξενία επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και να αυξήσει, σε διάστημα ενός έτους, στους 200 τους απασχολούμενους στον Δυναμικό Τεχνολογικό Κόμβο που ήδη λειτουργεί στην πόλη.

Αναφερόμενους στους λόγους για τους οποίους η TeamViewer επέλεξε τα Ιωάννινα για να επενδύσει στην Ελλάδα, σημείωσε ότι σταθμίστηκαν παράγοντες όπως το υψηλό επιστημονικό δυναμικό και η σύνδεση της πόλης με διεθνείς υποδομές, όπως και με τους «ψηφιακούς αυτοκινητοδρόμους».

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης συνοψίζονται:

Εμπόριο – Υπηρεσίες

Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην ελληνική οικονομία. Το 2019, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία ανήλθαν στα 2,2 δις  ευρώ  ενώ η αξία των εισαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα ξεπέρασε τα 5,9 δισ., με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται εμπορικό έλλειμμα αγαθών 3,7 δις ευρώ.

Το 11% εισαγωγών προϊόντων της Ελλάδας το 2019 προήλθαν από τη Γερμανία, έναντι 7% των εξαγωγών προς αυτή. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία καλύπτουν το 21% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας από χώρες της ΕΕ, έναντι 12% των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ.

Στο εννεάμηνο του 2020 οι εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων προς τη Γερμανία ενίσχυσαν το μερίδιο τους. Προϊόντα των κλάδων παραγωγής χημικών, φαρμάκων, οχημάτων και τροφίμων έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών. Στις εισαγωγές από τη Γερμανία, αύξηση καταγράφεται στους κλάδους παραγωγής χημικών και φαρμάκων στο εννεάμηνο του 2020.

 Πλεονασματικές  οι  ελληνικές υπηρεσίες χάρη στον Τουρισμό.

Στον τομέα  των υπηρεσιών , η Ελλάδα καταγράφει διαχρονικά πλεόνασμα στο διμερές εμπόριο με τη Γερμανία. Οι εισπράξεις υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,8 δισ. κατά μέσο όρο την περίοδο 2015-2018, αυξημένες σε σύγκριση με την περίοδο 2010-2012 και αφορούν κυρίως ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Το 2019 οι αφίξεις επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ., ενώ η μέση δαπάνη από Γερμανούς επισκέπτες ξεπερνά διαχρονικά τη μέση δαπάνη ξένων επισκεπτών στη χώρα. Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας, με μερίδιο 17,2% την περίοδο 2005-2019.

Επενδύσεις

Ισχυρή η παρουσία της Γερμανίας στο σκέλος των άμεσων επενδύσεων.  Το 2019 τα συνολικά κεφάλαια νομικών και φυσικών προσώπων της Γερμανίας που έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 8,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2001-2019 (καθαρές άμεσες επενδυτικές ροές), καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα. Θετική η συμβολή των εισοδημάτων από εργασία. Η εισροή εισοδημάτων από τη Γερμανία, πρωτογενών από εργασία και δευτερογενών από μεταναστευτικά εμβάσματα, αντιστοιχούν στο 5,3% και 16,4% αντίστοιχα του συνόλου των εισοδημάτων που εισέρρευσαν στην ελληνική οικονομία το 2019.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθε σε 7,3 δισ. ευρώ το 2019. Οι απασχολούμενοι στις εταιρίες-μέλη του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθαν σε 28 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη σε σχέση με τη διετία 2017-2018.

Σχεδόν στο σύνολό τους (35 από τις 37 επιχειρήσεις του δείγματος) υλοποίησαν επενδύσεις για τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Την τριετία 2017-2019 ανήλθαν, σωρευτικά, σε περίπου 2 δισ., ξεπερνώντας τα 650 εκατ. κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο 10% των εσόδων τους).

Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 525 εκατ. το 2019,  με το μεγαλύτερο ποσοστό να κατευθύνεται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

X