ΣΕΒ: 12 προτεραιότητες για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο Αντιπρόεδρος κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, και ο ο Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα κ. Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για τις βασικές προτεραιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας για την επόμενη περίοδο 2019-2024. [Γραφείο Τύπου ΣΕΒ]

Ιδιαίτερα αναλυτικός και συγκεκριμένος ήταν ο ΣΕΒ την προηγούμενη εβδομάδα, όσον αφορά το τί πρέπει να πετύχει η Ελλάδα μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα την επόμενη περίοδο.

Και επιθυμεί, όπως καταγράψαμε ήδη, ικανούς και δυνατούς ευρωβουλευτές για να πετύχουν για τη χώρα το δυνατόν περισσότερα ωφέλη.

Φέσσας – Μυτιληναίος, ΣΕΒ: να ψηφίσουμε όλοι και να εκλέξουμε ευρωβουλευτές άξιους και με αξίες, με γνώσεις και εμπειρία

Ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας και ο Αντιπρόεδρος κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, παρουσίασαν χθες (Τετάρτη, 15/5/2019) σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία …

Και καλεί μέσω καμπάνιας στο διαδίκτυο όλους να κάνουν τις σωστές επιλογές στην κάλπη.

Καμπάνια ΣΕΒ για τις ευρωεκλογές #SEV4Europe: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει»

Ο ΣΕΒ παρουσίασε χθες την καμπάνια του με σύνθημα #SEV4Europe που τρέχει, ήδη, στο Διαδίκτυο και τίτλο: «Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Ο ΣΕΒ αναφέρει στο «μανιφέστο για τις ευρωεκλογές» που εξέδωσε:

Ψηφίζουμε για την Ευρώπη – Ψηφίζουμε Ευρώπη

Η Ευρώπη έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις. Πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και νέους τρόπους επίλυσης διαφορών. Η Ενιαία Αγορά, η Ανάπτυξη, η Απασχόληση, οι Επενδύσεις χρειάζονται απλούστερη και καλύτερη νομοθεσία που να θέτει πλαίσια και υποχρεώσεις χωρίς απαραίτητα τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας. Παράλληλα, τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών, και άρα της Ευρώπης συνολικά, πρέπει να καταστούν βιώσιμα και με σαφή εργαλεία για διαρκή βελτίωση της Ευρωζώνης. Αντίστοιχα, πρέπει να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες για την αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού προϋπολογισμού ικανού να αντιμετωπίσει ασύμμετρες απειλές και την όποια αποσταθεροποίηση. Οι συμφωνίες που απαιτούνται σε διακυβερνητικό επίπεδο δεν πρέπει να επιτρέψουν ούτε κούρσες προς τα κάτω ή χαμηλούς ελάχιστους κοινούς παρονομαστές, ούτε απλή διαχείριση κρίσιμων πολιτικών. Αντίθετα, χρειαζόμαστε καλύτερη και απλούστερη νομοθεσία που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να απολαύσουν τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς. Ήδη, πολλά βήματα έχουν επιτευχθεί με συμφωνία κάποιων, αλλά όχι όλων, των κρατών-μελών. Από την Ευρωζώνη μέχρι τη Συμφωνία του Σένγκεν, όσοι είναι έτοιμοι και το επιθυμούν προχωράνε μπροστά. Αντίστοιχες διεργασίες αναμένονται και για θέματα όπως η φορολογία, η Δικαιοσύνη, τα εργασιακά και η βιομηχανική συνεργασία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι θα είμαστε και επιτυχημένοι.

12 βασικές προτεραιότητες για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη

 1. Συμμετοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε καίριες Επιτροπές του EK και αναβάθμιση της εμπλοκής τους, με διεκδίκηση εισηγητικού ρόλου σε επιλεγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
 2. Πολιτικές, προτεραιότητες και μηχανισμοί χρηματοδότησης για την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της βιομηχανίας στο 12% ΑΕΠ και μεσοπρόθεσμα στο 15%.
 3. Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας με απλό τρόπο που να ευνοεί τη σύγκλιση με την Ευρώπη και να αποτρέπει το ρυθμιστικό ζήλο (gold-plating) που υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα.
 4. Αναμόρφωση των ενισχύσεων στην Εσωτερική Αγορά Ενέργειας, με τρόπο που να ενισχύεται η παραγωγή και να αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες, παράλληλα με χορήγηση της αντιστάθμισης, με τρόπο που θα διασφαλίζει προστασία από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.
 5. Προστασία από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», δηλαδή έκθεση σε ανταγωνισμό από χώρες και επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, παράλληλα με εισαγωγή παγκόσμιων μηχανισμών τιμολόγησης με κατεύθυνση την εναρμόνιση, και δημιουργία παγκόσμιας τιμής άνθρακα.
 6. Νέο ΕΣΠΑ που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σύγκλιση με την Ευρώπη, με σχεδιασμό για μετρήσιμη βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και αναμόρφωση των ποσοστών Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου να αντανακλώνται και οι συνέπειες της κρίσης στο ΑΕΠ των ελληνικών (και άλλων) περιφερειών.
 7. Δράσεις και υποδομές για την ταχεία βελτίωση των ελληνικών επιδόσεων στην κυκλική οικονομία ενόψει των νέων, φιλόδοξων στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 8. Διασφάλιση του μικρότερου δυνατού κόστος για φορολογούμενους και επιχειρήσεις από την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων εποπτείας των συστημικών τραπεζών και ουσιαστική πρόοδο προς το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.
 9. Υποστήριξη για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης, ενημέρωσης και αξιοποίησης καλών πρακτικών.
 10. Προγράμματα διασύνδεσης επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών φορέων με αντικείμενο τις ψηφιακές δεξιότητες και την 4η βιομηχανική επανάσταση.
 11. Στήριξη της ικανότητας προσαρμογής στις νέες φορολογικές Οδηγίες με έμφαση στα σημεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων.
 12. Βελτίωση των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των παραγωγικών οικοσυστημάτων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για το αστικό περιβάλλον, τα δίκτυα και τις υποδομές.

 

X