Προς ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ οδεύει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ [ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ corporate video]

Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αύξησε κατά 7,5%, στα 306,3 εκατ. ευρώ την λειτουργική κερδοφορία (Ebitda).

Επίσης, ο εισηγμένος όμιλος, παρά τις αντιξοότητες λόγω της πανδημίας, κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα, στα 971 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών. Βραχυπρόθεσμα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόκειται να εμφανίσει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 3 δισ. ευρώ. Κι αυτό επειδή τους μήνες που ακολούθησαν από τα τέλη του 2020 οπότε το backlog είχε διαμορφωθεί σε 1,6 δισ. ευρώ, η εισηγμένη ανέλαβε νέες συμβάσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι προς υπογραφή και αυξάνουν το «χαρτοφυλάκιο» έργων σε 2,2 δισ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων όμως, των νέων μεγάλων έργων -για τα οποία έχει επιλεγεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-  δηλαδή του του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 (442 εκατ. ευρώ) και με ποσό 442 εκατ. ευρώ και του τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό (1 δισ. ευρώ), το ανεκτέλεστο αυξάνεται στα 3 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Αυτό που παρατηρούν αναλυτές είναι ότι η εισηγμένη πέτυχε να εμφανίσει αύξηση λειτουργικών κερδών σε όλους τους κλάδους, ενώ η μεγάλη συμβολή στα αποτελέσματα των παραχωρήσεων και της ενέργειας αποδεικνύουν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει απεξαρτηθεί από την κυκλικότητα των κατασκευών. Με άλλα λόγια, όταν η ΤΕΡΝΑ ξεκινήσει να υλοποιεί τα έργα που έχει προς συμβασιοποίηση ή αυτά που διεκδικεί (εφόσον κατακυρωθούν σε αυτή), τότε τα μεγέθη θα εκτοξευτούν.

Στις κατασκευές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αύξησε το Ebitda κατά 17,3%, σε 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Παράλληλα, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στις ΑΠΕ, η εισηγμένη διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχεται σε 1.363 MW, ενώ διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα. Επίσης αναπτύσσει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1.200 MW στην Ελλάδα, τα οποία θα είναι έτοιμα προς κατασκευή μέσα στην επόμενη περίοδο και θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου των 3.000 MW μέχρι το 2025. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υλοποιεί νέες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 550 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη ξεκινήσει την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια. Δρομολογεί ακόμη επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ οι οποίες αφορούν σε νέα αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και σε έργα αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, όπως τον υβριδικό σταθμό Αμαρίου στην Κρήτη και το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 800 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την εξισορρόπηση των δικτύων μεταφοράς και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. Οι ήδη δρομολογημένες επενδύσεις σε συνδυασμό με τα νέα αιολικά πάρκα στην Εύβοια ανεβάζουν το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ενεργειακή σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το προσαρμοσμένο Ebitda του κλάδου των ΑΠΕ ανήλθε στα 193,9 εκατ. ευρώ, έναντι 176,9 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,6%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 127,5 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ η θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή  επένδυσε 113,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Στον Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας, το 2020, συνεχίστηκε η λειτουργία της Θερμοηλεκτρικής Μονάδας ισχύος 435 MW, καθώς και της μικρότερης μονάδας ισχύος 147 MW στη Βοιωτία.

Στις παραχωρήσεις, το Ebitda  αυξήθηκε κατά 2,1%, σε 105,3 εκατ. ευρώ, έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Στον εν λόγω τομέα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 151,3 εκατ. ευρώ, έναντι 187,1 εκατ. ευρώ το 2019, εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από διελεύσεις διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία. Γι’αυτό, ο όμιλος υπέβαλε αιτήματα αποζημίωσης.

Τέλος και στον τομέα των ακινήτων, το προσαρμοσμένο Ebitda κατέγραψε αύξηση σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 0,2 εκατ. ευρώ του 2019.