Πώς προσπαθεί η Ελλάδα να προωθήσει τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)

Διάστημα - Εκτόξευση [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι προωθεί και υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη «βιομηχανία του διαστήματος», σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA – European Space Agency), προβαίνοντας σε τρεις «καθοριστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας Διαστήματος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης απλουστεύεται η διαδικασία για τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στους ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς προμηθειών (Competitive Invitations To Tender) των διαστημικών προγραμμάτων της ESA. Η απόφαση προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης που είχαν ως σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις να προσκομίζουν επιστολή υποστήριξης από την Ελληνική Δημοκρατία στον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στην ESA. Με την κατάργηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης μειώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και ο χρόνος προετοιμασίας των προτάσεων, παρέχονται νέες ευκαιρίες συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζονται η διαφάνεια και η αξιοκρατία και ενθαρρύνονται οι επενδύσεις.

Παράλληλα, η Ελλάδα θα δημοσιεύσει εντός του καλοκαιριού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε θεματικά προγράμματα για τον τομέα του Διαστήματος, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την εθνική συνδρομή στα προαιρετικά προγράμματα της ESA, καθώς και για την ανάπτυξη βιομηχανίας Διαστήματος στη χώρα μας.

Τέλος, δρομολογείται η ίδρυση ενός ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) στην Ελλάδα. Το κέντρο θα ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εφαρμογές του Διαστήματος σε εφαρμογές της καθημερινότητας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την εθνική συνδρομή στα προαιρετικά προγράμματα της ESA, όπως αποφασίστηκε στη Σύνοδο του Συμβουλίου της ESA σε Υπουργικό επίπεδο (Space19+) του Νοεμβρίου του 2019, έχουν τεθεί οι εξής στόχοι:

  • Η παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση τομεακών πολιτικών όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η διαχείριση κρίσεων, ο έλεγχος των συνόρων, η ασφάλεια και η άμυνα
  • Η χρήση εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
  • Η αποδοτική χρήση της ελληνικής συνδρομής στην ESA μέσω δίκαιων και διαφανών διαδικασιών
  • Η δημιουργία συνεργειών με την βιομηχανία άλλων κρατών που συμμετέχουν στα προγράμματα της ESA
  • Η ανάπτυξη, χρήση και αναβάθμιση εθνικών υπαρχουσών υποδομών
  • Η ανάπτυξη συμπληρωματικών συνεργειών στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.

Η EURACTIV.gr σημειώνει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι από τις ανακοινώσεις για το περιεχόμενο των συνεργασιών με τον ESA απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε αναφορά στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Τόσο που βγάζει μάτι…

Θυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος αντικατέστησε τον – θρυλικό πλέον, λόγω των επικοινωνιακών εμπνεύσεων του πρώην υπουργού Νίκου Παππά – Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος, με περισσότερη και στενότερη σχέση με το Υπουρεγίο από ότι ο προκάτοχός του. Η αλλαγή στα θεσμικά θέματα τιου Διαστήματος αποτέλεσε μία από τις πρώτες επιλογές του Κυριάκου Πιερρακάκη όταν ανέλαβε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακύβερνησης. Πέρα όμως από την ίδρυση του ΕΛΚΕΔ και από τον ορισμό ενός υψηλού προφίλ Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είδαμε ακόμη κάποια συμβολή ή σημαντική ανακοίνωση ή δράση από τον οργανισμό αυτόν του δημοσίου. Αντίθετα, το σύνολο των ανακοινώσεων, πρωτοβουλιών κλπ φαίνεται ότι διατηρεί πλέον το αρμόδιο Υπουργείο.