Πέντε υποψήφιοι στην μάχη για τις νέες ταυτότητες

Αστυνομική-ταυτότητα [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Πέντε κοινοπραξίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καταθέσουν προσφορά σήμερα για το έργο ύψους 515 εκατ. ευρώ που αφορά τη δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.) συμπεριλαμβανομένης της νέας ταυτότητας – κάρτας πολίτη που θα αντικαταστήσει, μεταξύ άλλων, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.

Με τη δημιουργία του νέου Ο.Π.Σ.Ε.Α. οι νέες ταυτότητες και τα άλλα έγγραφα ασφαλείας θα ακολουθούν πλήρως τις σχετικές συστάσεις του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Οι νέες ελληνικές ταυτότητες θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας, τύπου ID-1 με κοινά χαρακτηριστικά ασφαλείας και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης, για αναγνώριση από ειδικά μηχανήματα σάρωσης.

Προσφορές για την ανάληψη του έργου αναμένεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, να καταθέσουν η γερμανική Veridos με την Cosmote και την Byte,  η Zetes Belgium με την Space Hellas και ουγγρική εταιρεία, η γαλλική Thales με τη Unisystems, κοινοπραξία με επικεφαλής την Inform Lykos – Austria Card και εταίρο γαλλική εταιρεία και ο γαλλικός όμιλος Idemia μαζί με ελληνική εταιρεία.

Η διαδικασία της αξιολόγησης, σε πρώτη φάση, των τεχνικών προσφορών αναμένεται ότι θα απαιτήσει  αρκετό χρονικό διάστημα λόγω της πολυπλοκότητας των προδιαγραφών.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, στις νέες ταυτότητες θα προβλέπεται η ενσωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής για όλους τους πολίτες, η έγχρωμη φωτογραφία και η αναγραφή ενός ενιαίου αριθμού, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ και θα αποτελέσει τον αριθμό που οι πολίτες θα χρησιμοποιούν εφεξής ως αριθμό ταυτοποίησης απέναντι στο κράτος.

Σημειώνεται ότι το διαγωνισμό υλοποιεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ζήτημα έχει αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης τόσο επί της παρούσης όσο επί της προηγούμενης διακυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ) που ξεκίνησε τις διαδικασίες, με έντονες επιχειρηματικές προεκτάσεις, ενώ έχει απασχολήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η οδηγία για τα δελτία ταυτότητας

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας οφείλει να εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157 της 20ής Ιουνίου 2019 «για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας», ο οποίος τίθεται υποχρεωτικά σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2021.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕ τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να δρομολογήσουν τις εν λόγω αλλαγές εντός του έτους 2021. Σύμφωνα με την Κομισιόν (εδώ) «τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας θα ευθυγραμμιστούν με εκείνα των διαβατηρίων, καθώς και τα δύο είδη ταξιδιωτικών εγγράφων θα περιέχουν πλέον ένα εξαιρετικά ασφαλές ανεπαφικό πλινθίο (contactless chip) με τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου. Τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εκδίδουν τις νέες ταυτότητες σε δύο χρόνια. Τα δελτία ταυτότητας που που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή και δεν συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα θα πρέπει να αντικατασταθούν εντός επτά ή δέκα ετών, ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειάς τους. Για ταυτότητες των οποίων οι κάτοχοι είναι ηλικίας άνω των 70 ετών θα προβλέπεται εξαίρεση».

X