Ο COVID-19 καίει τον πλούτο των 3 τελευταίων χρόνων – Ποιοι κλάδοι εμφανίζουν αντισώματα

business - laptop [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Τον οικονομικό πλούτο της χώρας που δημιουργήθηκε τα τρία τελευταία χρόνια «έκαψε» ο  COVID 19 και με την προοπτική ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2017 την επόμενη χρονιά. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει η Grant Thornton, σε σχετική έρευνα για τις δυσμενείς  επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στην οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊου .

Ειδικότερα, τα ευρήματα της εταιρείας οδηγούν σε οδυνηρά συμπεράσματα για όσες επιχειρήσεις  συμμετείχαν στην έρευνα.

Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού  32,9 δις ευρώ  (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% to 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ

Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 200 χιλ. ευρώ, αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%. Ακόμη αναμένεται μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%.  Η εταιρεία εκτιμά ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων θα μειωθεί κατά 5,6 δισ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που επλήγησαν άμεσα από τον COVID-19, με την έννοια ότι περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες: είτε περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ για τα μέτρα ενίσχυσης που έλαβε η Ελληνική πολιτεία, οι οποίες όμως δεν υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, είτε υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους.  Το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται από επιχειρήσεις που πλήττονται από τον Covid-19. Το 58% παράγεται από επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ για τα μέτρα ενίσχυσης, χωρίς να έχουν υποχρεωθεί να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Το 11% παράγεται από επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.

Με βάση  τους ερευνητές  έχουν ληφθεί υπόψη οι χρονικές παράμετροι σχετικά με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και την πλήρη εξομάλυνσή τους, ενώ γίνεται η υπόθεση ότι το lockdown δεν θα επαναληφθεί το Δ’ τρίμηνο του 2020.

Η επεξεργασία των αρχικών εκτιμήσεων δείχνει πως η οικονομία θα καταγράψει ύφεση το 2020 ίση με 8,5%. Η εκτίμηση για τη μεταβολή του ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη τη συνακόλουθη ταχύτητα άρσης των μέτρων περιορισμού, καθώς και το μέγεθος των αντισταθμιστικών μέτρων που λαμβάνονται σε κρατικό επίπεδο

Η μείωση του τζίρου ανά κλάδο της Οικονομίας :

Σχεδόν το σύνολο των κλάδων της οικονομίας παρουσιάζει πτώση του κύκλου εργασιών από -3 έως 52%, με τα  καταλύματα να βρίσκονται στην κορυφή των απωλειών, ενώ αντιστάσεις έναντι της κρίσης  δείχνουν οι τηλεπικοινωνίες και ο γεωργικός τομέας, σημειώνοντας οριακή άνοδο του κύκλου εργασιών. Πάντως, στο σύνολο των κλάδων αποτυπώνεται πτώση 12,4%

Αναλυτικά:

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ -52%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ) -23%

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -46%

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ -42%

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -42%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -41%

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -39%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -36%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -24%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗ. -23%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -15%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -14%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ -12%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -4%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -10%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -6%

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ -9%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -8%

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -6%

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟB. -6%

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ -3%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -3%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1% ΓΕΩΡΓΙΑ,

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 2%

X