Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6%

Promoted content

COVID19 - Μένουμε Ασφαλείς - Ελληνική Κυβέρνηση [Ελληνική Κυβέρνηση]

Υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% στα μέσα ατομικής προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών (αντισηπτικά, σαπούνια, απολυμαντικά, γάντια, μάσκες κλπ.) και στη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για πρώτη ύλη για την παρασκευή αντισηπτικών & μη μετουσιωμένη (γεωργική) εμφιαλωμένη για λιανική πώληση.

Όλα τα παραπάνω είδη που καταναλώνονται ευρέως λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού θα υπάγονται σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και κατ΄ επέκταση θα είναι σε πιο οικονομική τιμή πώλησης  (ΦΕΚ 68Α/ 20.03.2020, άρ.1).

X