Η σύσταση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας»

Promoted content

COVID19 - Μένουμε Ασφαλείς - Ελληνική Κυβέρνηση [Ελληνική Κυβέρνηση]

Τη σύσταση «Ταμείου Εγγυοδοσίας» ως ανεξάρτητης χρηματοδοτικής μονάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη βελτίωση πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αποφάσισε η Ελληνική Κυβέρνηση.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες) με τη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ. Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα χορηγούν επιχειρηματικά δάνεια εγγυημένα έως 80% του ποσού του δανείου, ενώ η εγγύηση αυτή θα καλύπτει μέχρι το 25% του όγκου των επιχειρηματικών δανείων που χορηγεί κάθε τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση διότι τα δάνεια χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο να ανακάμψουν ταχύτερα από την κρίση.

ΦΕΚ Β’ 1197/07.04.2020

X