Η Παγκρήτια Τράπεζα λαμβάνει 15 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕ για επενδύσεις

H Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα [Cretalive.gr]

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υπέγραψαν χθες συμφωνία παροχής εγγυήσεων για τη στήριξη επενδύσεων σε ΜμΕ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Η χρηματοδότηση ύψους 15 εκατ. ευρώ παρέχεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη στήριξη της απασχόλησης και της καινοτομίας (EaSI), θα διαρκέσει 5 χρόνια. Όπως αναμένεται, θα ενισχύσει 1.000 ΜμΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και θα αφορά, πρωτίστως, άνεργους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική προσπάθεια.

Τίσεν: «Δεσμευόμαστε για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας»

Αναφορικά με την εν λόγω συμφωνία, η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ.Μαριάν Τίσεν δήλωσε: «αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας σε περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις τα μέσα για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.»

Λίγα λόγια για το EaSI

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που αποσκοπεί στην υποστήριξη του στόχου της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI δρομολογήθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την διαχείριση του έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Παρέχει υποστήριξη σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που προσφέρουν μικρο-δάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στη μικρο-χρηματοδότηση από ευάλωτες ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους και από πολύ μικρές επιχειρήσεις, ειδικότερα με δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500.000 ευρώ.

Η μικρο-χρηματοδότηση και η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας υλοποιείται επί του παρόντος μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EaSI, που επιτρέπει στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να προσεγγίσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με άλλο τρόπο λόγω εκτιμήσεων κινδύνου.